Nyheter

02.11.2016

Mesterklasse og foredrag med Wolfgang Plagge

Wolfgang Plagge, født 23. august 1960 i Oslo, norsk pianist og komponist. Vant Ungdommens Pianomesterskap 1971 og kjent som vidunderbarn. Debuterte som pianist 1972. Elev av R. Riefling, J. H. Bratlie, Ø. Sommerfeldt og J. Kvandal. Han har komponert mye musikk for bl.a. piano, deriblant fem sonater, og kammermusikk. W. Plagge har mottatt flere priser for sitt musikalske virke.

 

 

F r e d a g , 4 . n o v e m b e r 2 0 1 6 .
S t a v a n g e r k u l t u r s k o l e

 

PROGRAM
1 6 . 0 0 - 1 6 . 4 5 Me s t e r k l a s s e - r o m 3 2 4
1 6 . 4 5 - 1 6 . 5 5 P a u s e
1 6 . 5 5 - 1 7 . 3 0 Me s t e r k l a s s e - r o m 3 2 4
1 7 . 3 0 - 1 8 . 0 0 P a u s e
1 8 . 0 0 - 1 9 . 0 0 F o r e d r a g m e d Wo l f g a n g P l a g g e - K u l t u r s k o l e s a l e n

 

ME S T E R K LAS S E
E l i s a M a r i a S . N i l s e n               P o l o n a i s e i g - m o l l   a v   F . C h o p i n
M a t h e a E . D a g e s t a d                 F o l k e t o n e     av    B . B a r t o k
M a r t h e B o r e H o v l a n d               P r e l u d i u m i C - d u   r a v   J . S . B a c h
A n s e l K i n Y o n g O n g                   S o l f e g g i e t t o   a v   C . P . E . B a c h
K e n n e t h T r a n                               S c h e r z o   o p . 5 4 n r 5 a v E . G r i e g
E r l e n d E d l a n d                             N o t t u r n o   o p . 5 4 n r 4 a v E . G r i e g