Nyheter

27.03.2017

Invitasjon

Invitasjon til aktive og meningsbærende ungdom fra 8. klasse og oppover. Vær med å diskutere Ung kultur: Hva er viktigst for kulturbyen Stavanger?

Hvordan skal kulturbyen Stavanger være fram til 2025?
Tema: Ung kultur - hva er viktigst for kulturbyen Stavanger?
Tid: Onsdag 5. april, kl. 18.00-20.00
Sted: Metropolis.  

Stavanger fyller 900 år i 2025. Hvordan skal kulturbyen Stavanger se ut mellom 2018 og 2025? Hva er bra med kulturbyen Stavanger i dag? Hva mangler?

Blir ungdomskultur tatt på alvor? Har vi det du trenger for å utvikle deg kreativt? 

Uansett om du driver med svartmetall, teater, dans, film, dataspill, korps, sang eller kunst trenger vi ideene dine for å skape en best mulig kulturby de neste åtte årene.

et blir innledninger, presentasjoner og tilrettelagte gruppearbeid hvor alle får komme til orde.

Vi ønsker deltakelse fra aktive og meningsbærende ungdom fra 8. klasse og oppover til ca. 20 år.

 

Påmelding til kulturdialogen på e-post til stein.andreassen@stavanger.kommune.no.

 

Oppdateringer kommer her:

https://www.facebook.com/events/239114666559844/

www.kulturplanen.no