Nyheter

04.01.2016

Drømmestipendet 2016

Nå kan du søke om drømmestipend! Søknadsfrist er 12.02.16

Drømmestipendet består av 100 stipendier à 10 000 kroner - til sammen én million kroner. Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer. Hver kommune kan nominere en person eller gruppe innen hver av disse kategoriene : - Dans - Musikk - Skapende skriving - Teater - Visuell kunst - Annet
Drømmestipendet utdeles i 2016 til kulturutøvere født i 1996 og senest i 2003.

 Søknadsskjema finner du her!
 
Samtykkeskjema finner du her!
 Les mer om drømmestipendet her!