Nyheter

05.01.2015

Drømmestipend 2015

Drømmestipendet er et samarbeids-prosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping, hvor det hvert år deles ut 100 stipender à 10 000 kroner. Ønsker du å bli kandidat til Drømmestipendet 2015? Fristen for å søke er 13. februar.

Drømmestipendet består av 100 stipendier à 10 000 kroner - til sammen én million kroner. Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer. Hver kommune kan nominere en person eller gruppe innen hver av disse kategoriene : - Dans - Musikk - Skapende skriving - Teater - Visuell kunst - Annet Drømmestipendet utdeles i 2015 til kulturutøvere født i 1995 eller senere. Søknadsskjema finner du her! Samtykkeskjema finner du her! Les mer om drømmestipendet her!