Nyheter

08.05.2017

Brukerundersøkelse

Der er nå sendt ut brukerundersøkelse på e-post.

Kulturskolen har sendt ut brukerundersøkelse til foresatte i kulturskolen. Undersøkelsen er sendt ut via Insight, som er det samme programmet som brukes av grunnskolene i Stavanger.
Det er på sikt ønskelig at flest mulig kulturskoler i landet brukes dette systemet slik at kulturskolene kan sammenligne egne resultater med andre kulturskoler i arbeidet med å bli bedre.

Vi er spente på resultatet fra undersøkelsen og vil bruke dette i arbeidet med å bli en enda bedre kulturskole.