Innlogging i kulturskolens datasystem "Speedadmin"

Mine data

Du kan til enhver tid se hvilken undervisning du er tilmeldt eller står på venteliste på ved å klikke her.

Du skal logge inn med fødselsdato - se eksempel.

Har du glemt passord? Trykk på "Glemt passord" tast inn brukernavn og e-postadresse

EKSEMPEL:

Her kan du også se undervisningstidspunkter, kontingent, lærerens telefonnummer og mye mer. 

HUSK å oppdatere din email adresse og ditt telefonnummer, så vi kan få fatt i deg ved evt. avlysninger eller nye tilbud!