Ledige plasser

 

Søkere som har fått plass til skoleåret 2019 - 2020 vil få beskjed pr epost før skolestart i august.

Kulturskolen har ledige plasser i mange forskjellige fag, hvis du velger fag med litt fantasi 

kan du få plass allerede fra august 2019. 

Her er noen av fagene det erfaringsmessig er mulig å få plass på uten å måtte stå lenge på venteliste:

teater / drama

visuelle kunstfag

dans

tverrfløyte

kulturkarusellen (1.og 2.klasse)

kor

musikk fra livets begynnelse

kornett