Reglement for instrumentleie

 

Kulturskolen leier ut visse instrumenter i begynnerfasen av instrumentalundervisningen.

Elever på strykeinstrumenter kan leie
 - tilpassede instrumenter inntil instrumenter i full størrelse kan brukes.
 - instrumenter i full størrelse i inntil to år.

 

Obo og fagott kan leies i inntil tre år 

Det kan søkes om å leie instrument ut over avtalt leietid, men da med utvidede leietakster.

Leietaker har fullt ansvar for instrumentet i leieperioden, inkludert ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå.
Kulturskolen har ikke egen instrumentforsikring.

Reparasjoner på kulturskolens instrumenter skal kun utføres av faglært instrumentreparatør.
Kontakt kulturskolen for å bli henvist til godkjent reparatør.

Dersom instrumentet skulle komme bort, må instrumentet erstattes av leietaker. 

 Leietaker skal selv holde forbruksmateriell som
 - rør 
 - harpiks
 - strenger etc.

 

Leietaker har også ansvar for ordinært vedlikehold.

Kulturskolen sørger for strenger til strykeinstrumenter under full størrelse, dette faktureres sammen med elevkontingenten.
Alle strykerelever skal til enhver tid ha et ekstra sett strenger i instrumentkassen. Dette gjelder også elever med private instrumenter.

Når eleven slutter eller går over på privat instrument, skal leieinstrumentet umiddelbart leveres til skolen, senest innen 14 dager.

Se her for leiepriser.