Reglement for instrumentleie

 

Kulturskolen leier ut visse instrumenter i begynnerfasen av instrumentalundervisningen.

Elever på strykeinstrumenter kan leie
 - tilpassede instrumenter inntil instrumenter i full størrelse kan brukes.
 - instrumenter i full størrelse i inntil to år.

 

Obo og fagott kan leies i inntil tre år 

Instrumentet leies et semester av gangen, det er ingen rabatt og instrumentleie refunderes ikke. Det kan søkes om å leie instrument ut over avtalt leietid, men da med utvidede leietakster. 

Leietaker har fullt ansvar for instrumentet i leieperioden, inkludert ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå.
Kulturskolen har ikke egen instrumentforsikring.

Reparasjoner på kulturskolens instrumenter skal kun utføres av faglært instrumentreparatør.
Kontakt kulturskolen for å bli henvist til godkjent reparatør.

Dersom instrumentet skulle komme bort, må instrumentet erstattes av leietaker. 

 Leietaker skal selv holde forbruksmateriell som
 - rør 
 - harpiks
 - strenger etc.

 

Leietaker har også ansvar for ordinært vedlikehold.

Kulturskolen sørger for strenger til strykeinstrumenter under full størrelse.
Alle strykerelever skal til enhver tid ha et ekstra sett strenger i instrumentkassen. Dette gjelder også elever med private instrumenter.

Når eleven slutter eller går over på privat instrument, skal leieinstrumentet umiddelbart leveres til skolen, senest innen 14 dager.

Se her for leiepriser.