Ansatte - Orkester

Beatrice Siegrist Bjørnsen

Beatrice er utdannet bratsjist fra Barratt Due musikkinstitutt og Griegakademiet. Hun underviser i orkester. Beatrice er ansatt som bratsjist i Stavanger Symfoniorkester og spiller jevnlig i Stavanger Barokk. Beatrice underviser også på Valdres Sommersymfoni og Ringerike Sommersymfoni.


Olav Stener Olsen

Utdannet som cellist og pedagog fra Norges Musikkhøgskole og UiS fakultet for utøvende kunstfag.Olav jobber som koordinator for Unge talenter Bjergsted og lærer i Stavanger juniororkester. Turnerer for Den kulturelle skolesekken Stavanger. Medlem av Kitchen Orchestra.


Per Oftedal Ernst

Utdannet ved Rogaland musikkonservatorium med bratsj som hovedinstrument.
Per er ansatt som avdelingsleder ved Stavanger kulturskole og er dirigent for skolens ungdomsorkester.
Medlem av Sandnes symfoniorkester og aktiv som kammermusiker.