Juleavslutning for elever i Hundvåg bydelskulturskole.

19.12.2018 kl. 15:00
Hundvåg skole - Auditoriet

Ansvarlig: Zbigniew Slaby

      Hundvåg bydelskulturskole

        Førjulsarrangementer 2018 

med elever fra bydelskulturskolen 


UKE 48 — Stavanger kulturskole på Hundvåg arrangerer førjulskonsert på  Øyane sykehjem 28.november  kl. 16.30 .     
                           

UKE 49 — 7.desember kl.18.00 inviterer Bydelskulturskolen til «Julekonsert» i Hundvåg kirke med Skeie skolekorps, dans og instrumental-elever. Alle er hjertelig velkommen!


UKE 50 — 11. desember «Slagverkernes julekonsert» finner sted i Kulturskolesalen, Bjergsted, kl. 18.00.


UKE 50 — 10-12. desember «Åpent hus» i Hundvåg bydelskulturskole.          Danseelever inviterer familie og venner til å komme og se hvordan danseundervisningen foregår bak dansesalens lukkede dører. 


UKE 50 — 13. desember kl. 18.00 Kulturskolen i Bjergsted, BlackBox 3. Hundvågselever inviterer familie og venner til «Teaterforestilling»  


UKE 51 — Klaver - og gitarteamet organiserer «Julekonsertuke» i Stavanger kulturskole, Bjergsted.

UKE 51 — 19.desember kl. 15.00 - 16.30 Alle elever fra 3.klasse som går på bydelskulturskolen er invitert til felles juleavslutning i Hundvåg bydelskulturskoleskole. Påmelding til lærer. Enkel servering.

Det er gratis adgang til våre konserter og 

alle er hjertelig velkommen!