Teori og fokusområder

Fokusområde høsten 2016 - Øving 

  (klikk på dokumentet)

 

Øvingsforedrag med Guro Kleven Hagen 11.novmber 2017. Se HER

 

 

Teori

UtBs nivåinndelte teoriundervisning er obligatorisk for alle UtB-elever som ikke går på MDD. Teorikursene er lagt opp med ca 3 års varighet, og det er dermed ikke sikkert at alle elevene til enhver tid må møte til teoriundervisning. Kursene vil være delt inn etter vanskelighetsgrad, og elevene likeså. Mer informasjon om tidspunkter, gruppeinndeling og fagplaner offentliggjøres ved oppstart høsten 2017.

Teorilærere for skoleåret 2017-2018 er Lars Rosvoll og Adrian Tvedten. 

Her følger fagplanene for de to kursene som har gått i skoleåret 2016-2017.

Fagplan for kurs 1. (gjedlder for skoleåret 2016-2017)

Fagplan for kurs 2. (gjedlder for skoleåret 2016-2017)

Et forberedende kurs, til opptaksprøve for høyere musikkstudier, er fortsatt under utarbeidelse.
Dette vil bli presentert for aktuelle elever senere.

Fravær fra teoriundervisning må søkes om, jmf. UtB sitt fraværsreglement.

Skoleåret 2017-2018 vil det være 4 kurs i Musikkteori på UtB:

Kurs 1 - nettbasert oppstartskurs
Kurs 2 - videreføring av kurs 1 sist skoleår

Kurs 3 - videreføring av kurs 2 sist skoleår
 

Fordeling i grupper er basert på resultater fra avsluttende prøve på fjorårets kurs og alder. Musikkteori er valgfritt for MDD-elever.
Ta kontakt dersom noen av dere MDD-elever ønsker å bli med på undervisningen. 

Foreløpig er gruppe 1, 2 og 3 delt inn slik (endringer kan skje):

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Klassiske gitarister

Aleksandra Kazikova

Arseni Kazikov

Aleksander Zetterstrøm

Jone Ravnås Mathisen

Magnus Mydland Tveterås

Sarah Jessica Stampe Nielsen

Erlend Edland

Andreas Furuly Unsvåg

Martin Kim Klingsheim

Fabio Nicolo Rolfsen

Kenneth Tran

Erlend Haar Drugli

Cecilia Løvlund

Emma Louise Hegre

Telma Eckhoff dagestad

Eskil Vik

Vårin Lie Rognes

Serina Eie

Martinus Nygård

Jesper Sangolt

Jonatan Barratt-Tolo

Vemund Wiedswang

Noémie Fritz

 

Mio Lee Harmer

Sikia Masters Heien

Lisa Maria Pirela Marcussen

 

Hermann Garpestad

Linrui Xu

Ida Celine Dirdal

 

Lotte Kaspersen

 

Magnus von Brandis

 

Kristian Skjold

     

Sander Bjørlo

     

Ole Magnus Storflor

     

 

Kurs 2 og 3 er på fredager fra kl 16:00-18:00 på Stavanger Kultrskole (klassiske gitarister har eget opplegg utenom disse fredagene).
Kurs 1 er nettbasert og har ingen oppmøter.

 

Datoer for kurs 2 og 3 skoleåret 2017-2018 er:

Fredag 24.november

Fredag 8. desember

Fredag 19.januar

Fredag 2.februar

Fredag 23.februar

Fredag 2.mars

Fredag 9.mars

Fredag 16.mars

Fredag 6.april

Fredag 20.april

(Forandringer kan forekomme)