Teori og fokusområder

FOKUSOMRÅDE - ØVING

Foredrag om øving (inklusiv øvingsskjema) med Marianne Moberg og Laima Olsson
  (klikk på dokumentet) 

 

Foredrag om øving med Guro Kleven Hagen (konsertmester i Operaorkesteret) 11.november 2017.
 
(klikk på dokumentet) 

 

FOKUSOMRÅDE - KLANG

Foredrag om klang med Johannes Martens (cellist i Oslo Filharmonien) 6.januar 2018.
 
(klikk på dokumentet) 

 

 

TEORI

UtBs teoriundervisning er obligatorisk for alle UtB-elever som ikke går MDD-linje på videregående skole. Fravær fra teoriundervisning må søkes om, jmf. UtB sitt fraværsreglementUndervisningen er nivåinndelt i tre klasser som følger skoleåret og eleven må bestå prøver knyttet til sitt nivå før h*n kan gå videre til det neste. Nivå 1 bør gjennomføres på ett skoleår, men man kan ved behov dvele lengre ved nivå 2 og 3. Teorilærere for skoleåret 2018-2019 er Lars Rosvoll og Adrian Tvedten.

Undervisningen foregår utvalgte UtB-lørdager fra 0900-1015:

15.9, 29.9, 17.11, 1.12, 12.1, 9.2, 16.2 AVLYST, 9.3, 23.3, 6.4, 27.4 (med forbehold om endringer)

 

Nivå 1 - Introduksjon

Eleven får her en innføring i notesystemet, fortegn, g- og f-nøkkel, intervaller fra prim til oktav og toneartene. Kurset gjennomføres på datamaskin/nettbrett med spesiallagde oppgaver på nettsiden musictheory.net.

Nivå 1 er nettbasert og har ingen oppmøter. Trykk her for å laste ned kurset.

Nivå 2 - Fagplan for nivå 2

Eleven skal nå koble sammen gehøret med de tekniske ferdighetene h*n tilegnet seg i Nivå 1. Undervisningen foregår i gruppe, og klapping, synging og transkribering har stort fokus. Ved hjelp av dataprogrammet EarMaster øver elevene gehøret også mellom undervisningstimene. Eleven skal etter fullført nivå 2 kunne synge og notere intervaller fra prim til oktav, skrive de vanligste skalaene, nytte både g- og f-nøkkel, transkribere et duofont musikkstykke og lytte seg til dur, moll og taktart.

Nivå 3 - Fagplan for nivå 3 

Dette nivået er en grundigere gjennomgang av stoffet fra nivå 2. Eleven skal etter fullført nivå 3 kunne transkribere et avansert musikkstykke, lytte seg til de vanligste skalaene, ha svært god kontroll på intervaller fra prim til oktav, transponere mellom nøkler og tonearter, gjenkjenne ulike typer treklanger og kjenne til grunnleggende musikkterminologi. Etter bestått nivå 3 med godt resultat anses eleven som klar for opptaksprøver til videre musikkutdanning på universitet eller høyskole.


Nivå 4

Elever som planlegger opptaksprøve for høyere musikkstudier tilbys et eget spesialtilpasset forberedende kurs.