Teori og fokusområder

FOKUSOMRÅDE - ØVING

Foredrag om øving (inklusiv øvingsskjema) med Marianne Moberg og Laima Olsson
  (klikk på dokumentet) 

 

Foredrag om øving med Guro Kleven Hagen (konsertmester i Operaorkesteret) 11.november 2017.
 
(klikk på dokumentet) 

 

FOKUSOMRÅDE - KLANG

Foredrag om klang med Johannes Martens (cellist i Oslo Filharmonien) 6.januar 2018.
 
(klikk på dokumentet) 

 

 

TEORI

UtBs teoriundervisning er obligatorisk for alle UtB-elever som ikke går MDD-linje på videregående skole. Fravær fra teoriundervisning må søkes om, jmf. UtB sitt fraværsreglement. Gruppe 1 er felles for alle UtB-elever men etter dette har elever på UtB klassisk og jazz ulik undervisning. Undervisningen for elever på UtB klassisk er nivåinndelt i tre grupper som følger skoleåret og eleven må bestå prøver knyttet til sitt nivå før h*n kan gå videre til det neste. Gruppe 1 bør gjennomføres på ett skoleår, men man kan ved behov dvele lengre ved gruppe 2 og 3. Undervisningen for elever på UtB jazz er for skoleåret 19-20 ikke nivåinndelt. Teorilærere for skoleåret 2018-2019 er Lars Rosvoll og Adrian Tvedten. 

Undervisningen foregår utvalgte UtB-lørdager. Gruppe 2 har Adrian som lærer og er på rom 323. Gruppe 3 har Lars og er på rom 324. Jazzteori har Adrian på rom 316. Oversikt over hvem som er i hvilken gruppe finner du her

14.09 - Gruppe 2 og 3 kl 9-10

28.09 - Gruppe 2 og 3 kl 9-10 + Jazzteori

19.10 - Gruppe 2 og 3 kl 9-10 + Jazzteori

11.01 - Gruppe 2 og 3 kl 9-10

25.01 - Gruppe 2 og 3 kl 9-10

08.02 - Gruppe 2 og 3 kl 9-10

15.02 - Gruppe 2 og 3 kl 9-10 + Jazzteori

07.03 - Gruppe 2 og 3 kl 9-10

21.03 - Gruppe 2 og 3 kl 9-10 + Jazzteori

28.03 - Gruppe 2 og 3 kl 9-10

 

Gruppe 1 - Introduksjon

Eleven får her en innføring i notesystemet, fortegn, g- og f-nøkkel, intervaller fra prim til oktav og toneartene. Kurset gjennomføres på datamaskin/nettbrett med spesiallagde oppgaver på nettsiden musictheory.net.

Nivå 1 er nettbasert og har ingen oppmøter. Trykk her for å laste ned kurset.

Gruppe 2 - Fagplan for gruppe 2

Eleven skal nå koble sammen gehøret med de tekniske ferdighetene h*n tilegnet seg i Nivå 1. Undervisningen foregår i gruppe, og klapping, synging og transkribering har stort fokus. Ved hjelp av dataprogrammet EarMaster øver elevene gehøret også mellom undervisningstimene. Eleven skal etter fullført nivå 2 kunne synge og notere intervaller fra prim til oktav, skrive de vanligste skalaene, nytte både g- og f-nøkkel, transkribere et duofont musikkstykke og lytte seg til dur, moll og taktart.

Gruppe 3 - Fagplan for gruppe 3 

Dette nivået er en grundigere gjennomgang av stoffet fra nivå 2. Eleven skal etter fullført nivå 3 kunne transkribere et avansert musikkstykke, lytte seg til de vanligste skalaene, ha svært god kontroll på intervaller fra prim til oktav, transponere mellom nøkler og tonearter, gjenkjenne ulike typer treklanger og kjenne til grunnleggende musikkterminologi. Etter bestått nivå 3 med godt resultat anses eleven som klar for opptaksprøver til videre musikkutdanning på universitet eller høyskole.


Gruppe 4

Elever som planlegger opptaksprøve for høyere musikkstudier tilbys et eget spesialtilpasset forberedende kurs.

Jazzteori

Elevene på jazzprogrammet får egen teoriundervisning etter fullført gruppe 1. Denne undervisningen fokuserer på harmoniske og rytmiske strukturer typisk for jazzsjangeren og elevens evne til å gjenkjenne, synge, transkribere og improvisere over disse. Øktene er noe lengre og noe færre enn de UtB klassisk har. Undervisningen foregår lørdager merket med Jazzteori. Disse lørdagene er det også vanlig UtB jazz-undervisning med Petru, og gruppen som jobber med Petru før lunsj vil ha teori etter lunsj kl 1200-1330. De som jobber med Petru etter lunsj vil ha teori før lunsj kl 10-1130. Undervisningen er obligatorisk for alle utb jazz-elever uavhengig av om de går MDD eller ikke.