Teori og fokusområder

FOKUSOMRÅDE - ØVING

Foredrag om øving (inklusiv øvingsskjema) med Marianne Moberg og Laima Olsson
  (klikk på dokumentet) 

 

Foredrag om øving med Guro Kleven Hagen (konsertmester i Operaorkesteret) 11.november 2017.
 
(klikk på dokumentet) 

 

FOKUSOMRÅDE - KLANG

Foredrag om klang med Johannes Martens (cellist i Oslo Filharmonien) 6.januar 2018.
 
(klikk på dokumentet) 

 

 

TEORI

UtBs teoriundervisning er obligatorisk for alle UtB-elever som ikke går MDD-linje på videregående skole.

Fravær fra teoriundervisning må søkes om, jmf. UtB sitt fraværsreglement.


Undervisningen er nivåinndelt i tre klasser som følger skoleåret og eleven må bestå prøver knyttet til sitt nivå før h*n kan gå videre til det neste. Nivå 1 bør gjennomføres på ett skoleår, men man kan ved behov dvele lengre ved nivå 2 og 3.

Teorilærere for skoleåret 2017-2018 er Lars Rosvoll og Adrian Tvedten. 

 

Nivå 1 – Nettbasert introduksjonskurs:

Eleven får her en innføring i notesystemet, fortegn, g- og f-nøkkel, intervaller fra prim til oktav og toneartene. Kurset gjennomføres på datamaskin/nettbrett med spesiallagde oppgaver på nettsiden musictheory.net.

Kurs 1 er nettbasert og har ingen oppmøter.

Nivå 2: Fagplan for kurs 2. 

Eleven skal nå koble sammen gehøret med de tekniske ferdighetene h*n tilegnet seg i Nivå 1. Undervisningen foregår i gruppe, og klapping, synging og transkribering har stort fokus. Ved hjelp av dataprogrammet EarMaster øver elevene gehøret også mellom undervisningstimene. Eleven skal etter fullført nivå 2 kunne synge og notere intervaller fra prim til oktav, skrive de vanligste skalaene, nytte både g- og f-nøkkel, transkribere et duofont musikkstykke og lytte seg til dur, moll og taktart.

Kurs 2 og 3 er skoleåret 2017-2018 på fredager fra kl 16:00-18:00 på Stavanger Kulturskole.

Nivå 3: Fagplan for kurs 3. 

Dette nivået er en grundigere gjennomgang av stoffet fra nivå 2. Eleven skal etter fullført nivå 3 kunne transkribere et avansert musikkstykke, lytte seg til de vanligste skalaene, ha svært god kontroll på intervaller fra prim til oktav, transponere mellom nøkler og tonearter, gjenkjenne ulike typer treklanger og kjenne til grunnleggende musikkterminologi. Etter bestått nivå 3 med godt resultat anses eleven som klar for opptaksprøver til videre musikkutdanning på universitet eller høyskole.

Kurs 2 og 3 er på fredager fra kl 16:00-18:00 på Stavanger Kulturskole.


Nivå 4:

Elever som planlegger opptaksprøve for høyere musikkstudier tilbys et eget spesialtilpasset forberedende kurs.


Datoer for kurs 2 og 3 skoleåret 2017-2018 er:

Fredag 24.november 
Fredag 8. desember

Fredag 19.januar 

Fredag 2.februar

Fredag 23.februar

Fredag 2.mars

Fredag 9.mars - kun kurs 3
Fredag 16.mars

Fredag 6.april

Fredag 20.april

Fredag 27. april - kun kurs 2

(Forandringer kan forekomme)

Fordeling i grupper er basert på resultater fra avsluttende prøve på fjorårets kurs og alder. Musikkteori er valgfritt for MDD-elever. Ta kontakt dersom noen av dere MDD-elever ønsker å bli med på undervisningen. 

Gruppe 1, 2 og 3 delt inn slik, med forbehold om endringer:

Gruppe 1

Aleksandra
Magnus T.

Martin

Cecilia

Vårin

Jonatan

Hermann

Lotte

Kristian

Sander

Ole Magnus

Jone

Andreas

Erlend

Eskil 

Jesper 

Gruppe 2

Arseni 
Sarah Jessica 

Fabio 

Serina

Vemund 

Sikia 

Linrui 

Gruppe 3

Erlend 
Kenneth

Telma 

Noémie 

Martinus 

Lisa Maria 

Ida Celine 

Magnus v B.