Teori og fokusområder

Fokusområde høsten 2016 - Øving 

  (klikk på dokumentet)

 

Øvingsforedrag med Guro Kleven Hagen 11.novmber 2017. Se HER

Seminar om klang med Johannes Martens (cellist i Oslo Filharmonien). Se powerpoint HER (delt med tillatelse fra Johannes Martens)

Teori

UtBs nivåinndelte teoriundervisning er obligatorisk for alle UtB-elever som ikke går på MDD. Teorikursene er lagt opp med ca 3 års varighet, og det er dermed ikke sikkert at alle elevene til enhver tid må møte til teoriundervisning. Kursene vil være delt inn etter vanskelighetsgrad, og elevene likeså. Mer informasjon om tidspunkter, gruppeinndeling og fagplaner offentliggjøres ved oppstart høsten 2017.

Teorilærere for skoleåret 2017-2018 er Lars Rosvoll og Adrian Tvedten. 

Her følger fagplanene for de to kursene som har gått i skoleåret 2016-2017.

Fagplan for kurs 2. (gjelder for skoleåret 2016-2017)

Fagplan for kurs 3. (gjelder for skoleåret 2016-2017)

Et forberedende kurs, til opptaksprøve for høyere musikkstudier, er under utarbeidelse.
Dette vil bli presentert for aktuelle elever senere.

Fravær fra teoriundervisning må søkes om, jmf. UtB sitt fraværsreglement.

Skoleåret 2017-2018 vil det være 3 kurs i Musikkteori på UtB:

Kurs 1 - nettbasert oppstartskurs
Kurs 2 - videreføring av kurs 1 sist skoleår

Kurs 3 - videreføring av kurs 2 sist skoleår

Datoer for kurs 2 og 3 skoleåret 2017-2018 er:

Fredag 24.november - Fredag 8. desember

Fredag 19.januar - Fredag 2.februar

Fredag 23.februar - Fredag 2.mars

Fredag 9.mars - Fredag 16.mars

Fredag 6.april -Fredag 20.april

(Forandringer kan forekomme)

Fordeling i grupper er basert på resultater fra avsluttende prøve på fjorårets kurs og alder. Musikkteori er valgfritt for MDD-elever. Ta kontakt dersom noen av dere MDD-elever ønsker å bli med på undervisningen. 

Gruppe 1, 2 og 3 delt inn slik, med forbehold om endringer:

 

Gruppe 1

Aleksandra

Magnus T.

Martin

Cecilia

Vårin

Jonatan

Hermann

Lotte

Kristian

Sander

Ole Magnus

Jone

Andreas

Erlend

Eskil 

Jesper 

 

Gruppe 2

Arseni 

Sarah Jessica 

Fabio 

Serina

Vemund 

Sikia 

Linrui 

 

Gruppe 3

Erlend 

Kenneth

Telma 

Noémie 

Martinus 

Lisa Maria 

Ida Celine 

Magnus vB.

 

Kurs 2 og 3 er på fredager fra kl 16:00-18:00 på Stavanger Kulturskole.

Kurs 1 er nettbasert og har ingen oppmøter.