Søk opptak

 

Søknadsfrist 15. april 

 

Unge talenter Bjergsted er et talentprogram for unge musikere i Rogaland, i alderen 12 til 19 år. Søkeren skal være elev på enten videregående skole, kulturskole eller få privat musikkundervisning.

Brosjyre med informasjon finner du her

 

Hvorfor søke opptak

  • UtB gir spesielt interesserte og talentfulle ungdommer ekstra utfordringer og muligheter, og kommer i tillegg til undervisningen de allerede mottar. Mestring gir glede, tro og lyst. Noen elever mestrer sjangeren sin og kjenner lysten til å fordype seg enda mer. Hos oss kan unge utøvere komme i nærere kontakt med faget, med dedikerte lærere og med andre av samme støpning og "draiv".
  • UtB tilfyr fast og tett oppfølging av hver elev, rik konserterfaring, et positivt miljø, samt mesterklasser med nasjonalt og internasjonalt anerkjente utøvere.

Kort om tilbudet

  • Talentprogrammet inneholder undervisning i teori og gehør, kammermusikk, kammerorkester for strykere, konserter, mesterklasser og akkompagnement. Mer info her.
  • ​​Elever med reisevei mer enn 1 ½ time, én vei, kan, etter søknad før semesterstart, unntas fra faste ukeprøver og delta i «Distriktsprogram» dvs et mindre omfattende program. Alle i UtB kan velge «Hovedprogram», men er da forpliktet til å følge hele programmet. 

For å bli tatt inn i UtB må du ha

  • Høyt utøvernivå på hovedinstrumentet
  • Gode forutsetninger for videre utvikling
  • Motivasjon og tid til å prioritere programmet
  • Anledning til å øve inn mye repertoar

Alle UtBs prøver, samlinger, prosjekter og konserter er obligatoriske. Det gis kun unntaksvis permisjon.

Opptaksprøver

  • Opptaksprøver foregår i mai, i uke 20 /21 
  • Som søker må du legge opp et repertoar på 10 minutters varighet. Gjerne med to forskjellige musikkstykker. På slutten av prøvespillet har juryen en hyggelig samtale med søkeren. Temaer for denne samtalen er faglig nivå og utvikling, øving og undervisning.

Det er ønskelig at du som søker har gjort deg kjent med programmets innhold og omfang på forhånd. 

Søknad til UtB skal leveres i samråd med instrumentallærer og være godkjent av lokal kulturskole.

Pris

Hver elev må betale kontingent hvert semester for plass på Unge talenter Bjergsted, 

se prisoversikt her

 

Søk her