Innhold

Talentprogrammet inneholder undervisning i teori og gehør, ensemblespill, konserter, mesterklasser/seminarer og spill med akkompagnatør. Programmet er utformet litt ulikt for de forskjellige instrumentgruppene, og du finner info om tilbudet for ditt instrument under her.

Felles for alle er likevel:

 • Ukentlig soloundervisning minimum 45 min. per uke (36 uker). Alle elever i UtB skal ha lærere med høyt profesjonelt utøvernivå. Eleven har lærer tilknyttet sin kulturskole og MDD elever har normalt sin lærer på musikklinjen som sololærer.
 • Nivåinndelt teoriundervisning  
 • Gruppeundervisningen foregår på Stavanger Kulturskole
 • Alle undervisningstimer, prosjekter, seminarer, prøver og konserter er obligatoriske. Det gis permisjon kun unntaksvis. Det stilles høye krav til elevenes deltakelse og forberedelser, samt deres utvikling på instrumentet.
 • Elever med reisevei mer enn 1 ½ time, én vei, kan, etter søknad før semesterstart, unntas fra faste ukeprøver og delta i «Distriktsprogram» dvs et mindre omfattende program. Alle i UtB kan velge «Hovedprogram», men er da forpliktet til å følge hele programmet. 

Gitarister (klassisk)

 • Gruppeundervisning 18-20 lørdager pr skoleår
 • Gruppeundervisning hver mandag, kl 17-19
 • Mesterklasser, seminarer og prosjekter med nasjonalt og internasjonalt anerkjente utøvere
 • Elevene arbeider med repertoar for gitarensembler
 • Samspill med sangere og andre instrumentalister.
 • Obligatorisk solo- og ensemblespill på konsert hvert semester
 • Mesterklasser, seminarer og prosjekter kan komme i tillegg til ordinær undervisning

Strykere

 • Gruppeundervisning 18-20 lørdager pr skoleår
 • Gruppeundervisning hver mandag, kl 17-19
 • Mesterklasser med konsertmester i SSO, Ingerine Dahl og solocellist i SSO, Ilmari Hopkins.
 • Mesterklasser, seminarer og prosjekter med nasjonalt og internasjonalt anerkjente utøvere
 • Elevene arbeider med repertoar for kammerensembler og kammerorkester
 • Samspill med andre instrumentalister og sangere
 • Obligatorisk solo- og ensemblespill på konsert hvert semester
 • Tilgang til akkompagnatør
 • Mesterklasser, seminarer og prosjekter kan komme i tillegg til ordinær undervisning

Pianister

 • Gruppeundervisning 18-20 lørdager pr skoleår
 • Ukentlig gruppeundervisning
 • Mesterklasser, seminarer og prosjekter med nasjonalt og internasjonalt anerkjente utøvere
 • Elevene arbeider med solo-, flerhendig- og kammermusikk-repertoar
 • Samspill med sangere og andre instrumentalister
 • Obligatorisk solo- og ensemblespill på konsert hvert semester
 • Mesterklasser, seminarer og prosjekter kan komme i tillegg til ordinær undervisning

Sangere

 • Gruppeundervisning 18-20 lørdager pr skoleår.
 • Ukentlig gruppeundervisning
 • Mesterklasser, seminarer og prosjekter med nasjonalt og internasjonalt anerkjente utøvere
 • Elevene arbeider med solo-, vokalgruppe- og kammermusikk-repertoar
 • Samspill med andre instrumentalister.
 • Tilgang til akkompagnatør
 • Obligatorisk solo- og ensemblespill på konsert hvert semester
 • Mesterklasser, seminarer og prosjekter kan komme i tillegg til ordinær undervisning

Klarinettister

 • Gruppeundervisning enkelte lørdager 
 • Ukentlig gruppeundervisning 
 • Mesterklasser, seminarer og prosjekter med nasjonalt og internasjonalt anerkjente utøvere
 • Elevene arbeider med kammermusikkrepertoar for klarinettensemble 
 • Samspill med andre instrumentalister.
 • Tilgang til akkompagnatør
 • Obligatorisk solo- og ensemblespill på konsert hvert semester
 • Mesterklasser, seminarer og prosjekter kan komme i tillegg til ordinær undervisning

UtB Jazz

 • Ukentlig gruppeundervisning på mandager eller onsdager
 • Gruppeundervisning enkelte lørdager
 • Elevene arbeider i ensembler av varierende størrelse
 • Repertoaret omfatter hovedsaklig standardlåter med en groovebasert tilnærming
 • Stort fokus på improvisasjon og intuitivt samspill
 • Seminarer og workshops med nasjonalt og internasjonalt anerkjente utøvere
 • Obligatorisk opptreden på konsert hvert semester
 • Tilgang til akkompagnatør
 • Mulighet for studio-innspillinger
 • Seminarer, workshops og prosjekter kan komme i tillegg til ordinær undervisning

Andre instrumentalister

 • UtB vil, så langt det er mulig, etterstrebe å tilby et tilpasset program med samspill i gruppe(r), prosjekter og konsertopptredener for instrumentgrupper som ikke omfattes av de som er listet opp ovenfor. Dette vil være oppe til vurdering for hvert enkelt skoleår, basert på nye søkere, eksisterende elevmasse og tilgjengelig lærerstab.

 

Endringer i programmet forekommer ut i fra elev- og lærersammensetning.