Konserter og akkompagnement

AKKOMPAGNEMENT

Goedele Taveirne er vikar for Marie Lilleng som piano-akkompagnatør i UtB.

Klassiske elever i UtB, som ikke går på MDD, skal spille med UtB-akkompagnatør jevnlig og miminmum 2 ganger hvert semester.

Eventuelle bytter og ekstra-timer som er avtalt med den enkelte elev vil ikke bli lagt inn i planen.

Plan for akkompagnement høsten 2019 er HER

Disse timene er obligatoriske.

Noter må leveres akkompagnatør minimum 1 måned før akkompagnementstimen.
 

Ved ytterligere spørsmål vennligst kontakt koordinator Olav Stener Olsen olav.stener.olsen@stavanger.kommune.no

E-post til akkompagnatør: gtaveirne@stavanger.kommune.no


                         

KONSERTER

Unge talenter Bjergsted arrangerer mange konserter elevene kan melde seg på. Det forventes at hver UtB-elev spiller solo eller i samspill med akkompagnement på UtB-konsert minimum to ganger per skoleår. Oversikt over konserter finner man i planen for skoleåret. Kulturskolen arrangerer også en rekke konserter utenom UtB hvor man kan delta. All påmelding til konserter i UtBs regi skjer til Olav Stener Olsen olav.stener.olsen@stavanger.kommune.no.

Påmeldingene som er godkjent publiseres som konsertprogram i løpet av uken før aktuell konsert på forsiden til Kulturskolens hjemmeside, under aktivitetskalender.