Konserter og akkompagnement

AKKOMPAGNEMENT

Goedele Taveirne er akkompagnatør for UtB høsten 2018. Klassiske elever i UtB, som ikke går på MDD, skal spille med UtB-akkompagnatør jevnlig og miminmum 2 ganger hvert semester. MDD-elever kan melde seg på timer med UtB-akkompagnatør utenom fastsatt plan. Noter må leveres akkompagnatør på begynnelsen av hvert semester, og minimum 1 måned før akkompagnementstimen. Det deles en plan for når hver elev har UtB-akkompagnementstime. Dette er obligatoriske timer.

Plan for akkompagnement høst 2018 er HER.

Ved ytterligere spørsmål vennligst kontakt koordinator Olav Stener Olsen olav.stener.olsen@stavanger.kommune.no
E-post til akkompagnatør: gtaveirne@stavanger.kommune.no.

 


                         

KONSERTER

Unge talenter Bjergsted arrangerer mange konserter elevene kan melde seg på. Det forventes at hver UtB-elev spiller solo eller i samspill med akkompagnement på UtB-konsert minimum to ganger per skoleår. Oversikt over konserter finner man i planen for skoleåret. Kulturskolen arrangerer også en rekke konserter utenom UtB hvor man kan delta. All påmelding til konserter i UtBs regi skjer til Olav Stener Olsen olav.stener.olsen@stavanger.kommune.no.

Påmeldingene som er godkjent publiseres som konsertprogram i løpet av uken før aktuell konsert på forsiden til Kulturskolens hjemmeside, under aktivitetskalender.