Unge talenter Bjergsted

                                                                                                            

                                                                                                                 

Unge talenter Bjergsted, (UtB)

                      er fra høsten 2015 en felles videreføring av Lørdagsskolen i Stavanger og UiS program Unge Musikere.

Unge talenter Bjergsted skal være 1(ett) regionalt talentutviklingsprogram for spesielt interesserte og talentfulle unge elever i musikk.

Gjennom programmet skal elevene forberedes til å kunne ta et reelt valg, dersom de ønsker å studere musikk videre på høyskole/ universitetsnivå. Elevene skal få individuell undervisning med lærere med et høyt kunstnerisk nivå. De skal spille mye kammermusikk, instruert av erfarne profesjonelle musikere, få mye orkester- og banderfaring og delta i teoriundervisning som minst gjør dem i stand til å løse oppgaver til en eventuell opptaksprøve i høyere musikkutdanning. Elevene skal få ekstra mye konserterfaring og de skal få møte profesjonellle utøvere fra Norge og utlandet i mesterklasser og prosjekter.

Mer informasjon finner du i venstre meny