Tilbud og påmelding

Aspirantkor 2-4.klasse


Kulturskolens aspirantkor er for elever som går i 2., 3., og 4. klasse.
Både jenter og gutter kan søke.
 
Det er fortsatt ledige plasser for skoleåret 2017-18
 
Koret øver på kulturskolen i Sandvigå 5.
 
tirsdager fra kl. 1700-1830 
 
Dirigent for koret er:
Kjersti Björk Bru
 
 
 


PåmeldingTilbake