Aktivitetsplaner - slagverk

Uke

Dato

Aktivitet

34 20/8 Felles timeavtaler
34 23/8 Obligatorisk øveseminar
35 27/8 Undervisningsstart
41 8-14/10 Høstferie
46 16/11 Planleggingsdag, ingen undv.
48 26-30/11 Prosjektuke, vanlig undv. går ut
50 11/12 Slagverkernes julekonsert
51 19/12 Siste undv. dag før jul
1 3/1 Undervisningsstart
5 28/1-3/2 Prosjketuke m/sola k.skole + arbeidshelg og konsert
9 25/2-3/3 Vinterferie
16 15/4-22/4 Påskeferie
17 23/4 Planleggingsdag, ingen undv.
18 1/5 Ingen undv.
20 17/5 17. mai
22 30-31/5 Fri
24 11-17/6 Sommerfestival/ Prosjektuke + sommerkonsert