Aktivitetsplaner - slagverk

Stavanger kulturskole 2019-2020

Aktivitetsplan for slagverkelevene

Uke Dato Aktivitet

34 19/8 Felles timeavtaler

34 22/8 Obligatorisk øveseminar

35 26/8 Undervisningsstart

41 7-13/10 Høstferie

46 15/11 Planleggingsdag, ingen undervisning

47 18-22/11 Prosjektuke, vanlig undervisning går ut.

51 16/12 Slagverkernes julekonsert

51 19/12 Siste undervisningsdag før jul

2 6/1 Undervisningsstart

4 20-26/1 Prosjektuke m/ Sola Kulturskole + arbeidshelg og konsert

9 24-29/2 Vinterferie

15 6-14/4 Påskeferie

18 1/5 1.mai, ingen undervisning

20 17/5 17.mai

21 21-22/5 Kristi himmelfartsdag + fridag

22 30/5 Pinse

24 5-14/6 Sommerfestival/Prosjektuke+sommerkonsert