Slagverk

 
Slagverk er en stor "familie" av mange spennende instrumenter, både trommer/trommesett, men også melodiske instrumenter, som f.eks. xylofon og vibrafon. Som elev vil du bli kjent med alle sammen.

 

Kulturskolen har slagverkundervisning i bydelsavdelingen på Jåtten skole og i kulturskolens lokaler i Sandvigå 5
Slagverkere som spiller i korps, og som får sin undervisning via kulturskolen, får undervisning på sin lokale skole.

Slagverk er et av de mest populære instrumentene og har dermed også dessverre en av de lengste ventelistene.
I bydelene er det begrenset med plasser og ikke alle med ønske om undervisningssted i en bydel vil kunne få et tilbud der. Som slagverkelev i kulturskolen vil du få tilbud om å spille på en rekke konserter og å bli med på kjekke prosjekter i løpet av skoleåret. 

Det er en forutsetning at alle som får slagverkundervisning i kulturskolen har et egnet instrument å øve daglig på.

Vi anbefaler at du har hjemme

 - et trommesett med stortromme,

 - hihat,

 - skarptromme,

 - 2 cymbaler

 
 - 3 tomtoms.

Vi anbefaler at du har et akustisk trommesett, men dersom det er behov for at du ikke forstyrrer familie eller naboer, er det mange brukbare digitale trommesett til en rimelig pris.

Slagverklærere er:
Ingeborg Løseth, Ståle Birkeland og Bendik Andersson.

 

Slagverkundervisning kan du søke på fra det året du fyller 8 år.

 

Klikk her for prisoversikt

 

 

Steel Drums:

Steel Drums er et skikkelig eksotisk samspilltilbud i kulturskolen. Instrumentene er laget av gamle oljefat og stemt i toner. De finnes i flere størrelser.

 

I undervisningen lærer du å spille på de ulike typene, og tilsammen blir det et stort steeldrum-orkester. I tillegg er det med trommesett og andre slagverkinstumenter.

 

Du trenger ikke å kunne lese noter, for alt vi spiller læres utenat.

 

Undervisningen foregår i Bjergsted på torsdager kl 17-19.

 

Lærer på steel drums er:

Ingeborg Løseth

 

Steeldrumundervisning kan du søke på fra det året du fyller 10 år.