Samarbeid kulturskole-grunnskole

Lærere i kulturskolen og i utvalgte grunnskoler i Stavanger kommune samarbeider om prosjekter i musikkundervisningen på skolen.                                        

Prosjektene resulterer i en forestilling en gang i halvåret, hvor elevene opptrer på skolen på dagtid og har kveldsforestilling for foreldre og kjente.
På flere av de involverte skolene er skolekorpsene en sentral del i prosjektet.

 

Auglend, Buøy, Kvernevik og Storhaug skoler er med i prosjektet innværende skoleår.