Sang

 
 
 
 
Kulturskolen tilbyr sangundervisning til jenter og gutter i alder fra 6 .klasse/11 år. Undervisningen foregår enten som enetimer, i grupper eller en kombinasjon av disse.
 
Vi oppfordrer alle sangelever til også å delta i kulturskolens kor. 
 
Elever som har plass på sang får rabattert pris på kortilbudet.
 
Tidligste søkerdato er 1.1. det året du fyller 11 år
 
 
Våre sanglærere er:

Kjersti Bjørk Bru, Ingvill Mundal, Marit Kristine Risnes, Wibeke Wetaas og Elin Aase.