Sang og kor

 
Kulturskolen tilbyr sangundervisning til jenter og gutter i alder fra 5 .klasse/10 år. Undervisningen foregår enten som enetimer, i grupper eller en kombinasjon av disse.
 
Vi oppfordrer alle sangelever til også å delta i kulturskolens kor. 
 
Elever som har plass på sang får rabattert pris på kortilbudet.
 
Tidligste søkerdato for deg som ønsker solosangtimer er 1.1. det året du fyller 10 år

 
Kor:
 
Kulturskolens kor er:
   
 Aspirantkoret                for jenter og gutter i 2.,3.,og 4. klasse
 Juniorkoret                   for jenter og gutter i 5.,6., og 7.klasse 
 Ungdomskoret              for elever fra 8.klasse
 
Kulturskolekorene øver på kulturskolen i Sandvigå 5 på tirsdager.

Sentralt i alle kor står arbeidet med spontan sangglede, sunn sangteknikk og godt sosialt samspill både musikalsk og sosialt. 
Korene deltar på arrangementer i egen regi i tillegg til eksterne oppdrag og prosjekter med andre aktører. 
som for eks med
Vamp, Stavanger symfoniorkester, MGP Junior, Wenche Myhre og fler
 

Skolekorene:
Kampen-, Våland-, Auglend- og Kvaleberg skolekor er også tilknyttet kulturskolen, 
disse korene øver på sine respektive skoler.