Sang og kor

 
Kulturskolen tilbyr sangundervisning til jenter og gutter i alder fra 6 .klasse/11 år. Undervisningen foregår enten som enetimer, i grupper eller en kombinasjon av disse.
 
Vi oppfordrer alle sangelever til også å delta i kulturskolens kor. 
 
Elever som har plass på sang får rabattert pris på kortilbudet.
 
Tidligste søkerdato for deg som ønsker solosangtimer er 1.1. det året du fyller 11 år

 
For deg som har lyst til å synge, og er under 11 år, er du velkommen i kulturskolens kor eller i skolekorene
 
Kulturskolens kor er:
   
 Aspirantkoret                for jenter og gutter i 2.,3.,og 4. klasse
 Juniorkoret                   for jenter og gutter i 5.,6., og 7.klasse 
 Ungdomskoret              for elever fra 8.klasse
 
Kulturskolekorene øver på kulturskolen i Sandvigå 5 på tirsdager.

Sentralt i alle kor står arbeidet med spontan sangglede, sunn sangteknikk og godt sosialt samspill både musikalsk og sosialt. 
Korene deltar på arrangementer i egen regi i tillegg til eksterne oppdrag og prosjekter med andre aktører. 
som for eks med
Vamp, Stavanger symfoniorkester, MGP Junior, Wenche Myhre og fler
 

Skolekorene:
Kampen-, Våland-, Auglend- og Kvaleberg skolekor er også tilknyttet kulturskolen, 
disse korene øver på sine respektive skoler.