Tangentfestivalen 2017

Hva er hva?
Klappekor: Vi klapper rytmer og rytme-forløp mot, til og med hverandre. Passer for elever som har
spillt piano i 1-3 år.

Piano i 12 takter 1: kurset tar for seg den enkle og populære akkordrekkefølgen som brukes i
blues og rock’n roll og enkle måter å spille den på.

Interaktiv teori 2: I dette kurset vil du bli presentert for musikkteori og musikkhistorie ved bruk av
digitalteknologi. Gøy, genialt og digitalt! Kahoot, konkurranser og premier. Ta med mobiltelefon.
Passer for viderekomne elever fra 7. klasse og oppover.

Samspill: Vi spiller 4, 6 og 8- hendig. Passer for elever fra 8 år.

Piano i 12 takter 2: kurset tar for seg den enkle og populære akkordrekkefølgen som brukes i
blues og rock’n roll og enkle måter å spille den på. Passer for viderekomne elever.

Øving for elever: På dette kurset får du tips som hjelper deg i å gjøre øvingen riktig og effektiv.
Passer for alle elever.

Øving for foreldre: På dette kurset blir det presentert tips som hjelper med å gjøre øvingen riktig
og effektiv.

Konsert mandag: Konsertmulighet for deg som har konsertklart repertoar. Vi ønsker foreldre og
andre interesserte velkommen til å høre på oss.

Konsert tirsdag: En fin mulighet for deg som har lyst til å øve deg på å spille for andre. Foreldre
ingen adgang!

Orgel workshop 1: Elevene får øve på orgelet i Fartein Valen salen i stavanger konserthus.
Elever som deltar her må ha avklart dette med sin lærer og også delta på konserten. Passer for
viderekomne elever fra 7. klasse.

Orgel workshop 2: Elevene får øve på orgelet i Fartein Valen salen i stavanger konserthus.
Elever som deltar her må ha avklart dette med sin lærer og også delta på konserten. Passer for
yngre elever fra 5. klasse.

Prikker og streker: Vi spiller piano etter symboler; prikker, streker osv. Passer for de som har spilt
piano i 1 år (3.-7. klasse).

Musikkgehør: Styrketrening for ørene. Klarer du å høre dur og moll, melodier og rytmer?

Komplett kaos?: Vi komponerer musikk ved hjelp av terninger og andre kaotiske metoder. Passer
for alle som har litt trening på å skrive noter.

Blindebukk: Et stykke musikk - mange ulike framføringer. På dette kurset lytter vi til forskjellige
pianisters tolkninger av samme stykke. Hvilken versjon liker vi best og hvorfor? En vinner må
kåres. Hvem blir årets pianist? Passer for viderekomne elever fra 8. klasse og oppover.

Omvisning og konsert: Åpent for alle elever og foreldre som er interessert i en eksklusiv
innvendig og utvendig omvisning av orgelet i Fartein Valen Salen i Stavanger konserthus.

Dur & Moll: Vi lærer om intervaller, dur og moll. Kurset anbefales for alle som lurer på hva
intervaller, dur eller moll er.

Interaktiv teori 1: I dette kurset vil du bli presentert for musikkteori og musikkhistorie ved bruk av
digitalteknologi. Gøy, genialt og digitalt! Kahoot, konkurranser og premier. Ta med mobiltelefon.
Passer for elever fra 4. klasse.

Kort og godt: Vi leker med navn på noter, pauser og andre viktige ting. Passer for nybegynnere
fra 8 til 10 år.

Workshop med Else 1: Workshop med festivalartist Else. Elever som ønsker å delta her må også
delta på konsertforedraget kl 1730- 1915. For viderekomne elever fra 13 år og oppover

Workshop med Else 2: Workshop med festivalartist Else. Elever som ønsker å delta her må også
delta på konsertforedraget kl 1730- 1915. Passer for elever 9-12 år

Preparert piano - konsertforedrag: Årets festivalartist heter Else Olsen S. Hun er en pianist fra
Sandnes som har spesialisert seg på musikk for preparert piano. Et piano blir preparert når man
setter forskjellige ting mellom strengene på instrumentet. Det kan være skruer, bolter, viskelær og
mye annet rart. På denne måten manipulerer man instrumentets klang, så det ikke ligner noe
annet instrument. Det blir et nytt helt instrument. Else spiller utelukkende samtidsmusikk og har
spesialisert seg på musikk skrevet i åpen form hvor grensen mellom utøver, komponist og
publikum blir nokså utydelig.

 

Innføringshefte

Velkommen til en spennende og ny opplevelse for både store og små. Foreldre er også velkomne
her, men ved stor pågang vil elevene bli prioritert.