Stavanger juniororkester

 

Stavanger juniororkester er fortrinnsvis for elever fra 2. til 6. klasse.

Minimumskravet for medlemsskap i dette orkesteret er å ha spilt i minst 1 år,

og å kunne spille D-dur skala i én oktav, fra D-strengen. 

Det vil være naturlig at elever som har startet i Juniororkestret i 2. klasse, spiller i dette orkestret i minimum 2 år.

 

Øvelse onsdag kl. 17 - 19 i kulturskolesalen
Ledere / dirigenter er 
 
 
Aktivitetsplan for våren 2018:
Øvelser på onsdager alle skoleuker fra kl 17:00-19:00
I tillegg kommer disse konsertene og seminar:
Onsdag 11.april Konsert i Stavanger på Arkeologisk museum
Søndag 27. mai Seminar på Roaldsøy skole. rammetid: 12:00-17:00
Onsdag 13. juni Konsert i Madlamark kirke. Dette er somemravslutningen for Juniororkesteret.
Ingen flere orkesterøvelser dette skoleåret etter konserten 13. juni.
 
 
 
Ekstern sponsor:

Wintershall Holding GmbH