Stavanger juniororkester

 

Stavanger juniororkester er fortrinnsvis for elever fra 2. til 6. klasse.

Minimumskravet for medlemsskap i dette orkesteret er å ha spilt i minst 1 år, og å kunne spille D-dur skala i én oktav, fra D-strengen. 

Det vil være naturlig at elever som har startet i Juniororkestret i 2. klasse, spiller i dette orkestret i minimum 2 år.

"Pensumliste" for juniororkesteret

Øvelse onsdag kl. 17-19 på rom 324 og 231 på Stavanger kulturskole
 
2018-19 noter i permen til gruppen på rom 231 (Laima og Olavs gruppe):
Lazybones (delt ut 3.04.2019)         
In Olden Times (delt ut 20.02.2019)
Alle fugler små de er (delt ut 20.02.2019)
Pink tango (delt ut 06.03.2019)
Tante Ruth (delt ut 16.01.2019)

God dag-sang (delt ut 16.01.2019)
Reinlender fra Värmland (delt ut 09.01.2019)
Ark med navn og uttrykk (delt ut 05.09.2018)
Blinke blinke stjernelill (delt ut 05.09.2018)
Athabasca Monkey (delt ut 12.09.2018)
Fanfare (delt ut 19.09.2018)
Fader Jakob (flerstemt) (delet ut 26.09.2018)
Noteark til å skrive noter på (delet ut 26.09.2018)

 
2018-19 noter i permen til gruppen på rom 324 (Florins gruppe):
Lazybones (delt ut 3.04.2019)
Vivaldi: A schoolyear (delt ut 05.09.2018)
Discovery (delt ut 12.09.2018)

 
 
 
 
 
 
 
Ekstern sponsor:

Wintershall Holding GmbH