Nyhets arkiv

06.05.2014

Tasta skolekorps mottar Nordeas kulturskolepris 2014


Nordea KUL-TUR startet i 2011 som et pilotprosjekt initiert av Nordea Bank og Norsk kulturskoleråd. Prosjektet knyttet til seg fem kulturskoler i hhv Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Harstad. Prosjektet har som hovedmål å styrke kulturskolenes arbeid med produksjon og formidling, og samtidig synliggjøre Nordea som en aktiv støttespiller av kultur. Prosjektet inngår dermed også i Nordeas kulturprogram.

Nordea har også opprettet en formidlingspris for unge talenter, Nordeas kulturskolepris, som deles ut i  for første gang onsdag 7. mai. Vi er særdeles stolte over at det er Tasta skolekorps som først mottar denne! I kriteriene for prisen heter det bl.a. at prisen skal gå til en person elle gruppe som har utmerket seg med et unikt formidlings- og utøvertalent innen kunst og kultur, og Nordea ønsker å løfte frem lokale talenter og bidra til at disse videreutvikler seg. Det er også et må at mottakeren skal være med å utvikle kulturlivet i kommunen/regionen og dermed være gode representanter for egen kommune og fylke.

Tasta skolekorps har i mange år vært blant Norges aller fremste skolekorps og nærmest en grossist i norges- og kretsmesterskap, og de er et foregangskorps når det gjelder nytenking innen musikkformidling. I begrunnelsen for tildelingen står det at Tasta skolekorps er opptatt av formidling, spilleglede, samhold og kvalitet. Disse kvalitetene har de opparbeidet gjennom mange år. Korpset sprenger grenser og beveger seg ofte mellom tradisjonell korpsmusikk og underholdningsoppsettinger. Tasta skolekorps har i alle år vært en aktiv kulturaktør i Stavanger og utgjør en viktig del av ungdomsarbeidet. I Nordeas kulturpris legges det særlig vekt på formidlingsevnen. Tasta skolekorps har gjennom flere år klart dette på en forbilledlig måte.

 

I kriteriene står det også at prisvinneren skal ha tilknytning til en  kulturskole og det vil i forbindelse med utdelingen også bli overlevert en pris til Stavanger kulturskole.

Prisen deles ut ved en markering på Hotell Scandic Forus 1800 onsdag 7.5. Vi gratulerer!