Nyhets arkiv

14.04.2015

Bekrefte elevplass

Alle elever har mottatt en e- post hvor det står at dere må huske å bekrefte elevplass eller ønske om å fortsatt stå på venteliste.
Alle elever må  snarest (og ikke senere enn 1.mai) bekrefte sin elevplass eller ventelisteplass for å beholde denne for skoleåret 2015/2016. Samtidig må dere sjekke og bekrefte at all kontaktinformasjon både for elev og foresatte er korrekt.
 
Elever som ikke har bekreftet sin plass eller ventelisteplass innen 1.mai 2015 anses som utmeldt.
 
All kommunikasjon mellom kulturskolen og hjemmet skjer elektronisk, og vi er derfor avhengige av at vår database til enhver tid er oppdatert med korrekte telefonnumre og e-postadresser.
 
Elever på venteliste må bekrefte de fagene de fremdeles ønsker plass på, de vil da bli stående på ventelisten til det blir en ledig plass. Vi gjør oppmerksom på at det er lange ventelister på enkelte tilbud ( dette gjelder særlig piano, gitar og slagverk).
 
Kulturkarusellen 1. klasse re-registrerer seg til 2. klasse. Vi gjør oppmerksom på at oppstart kulturkarusell 2. klasse forutsetter at kulturskolen får tilgang til tilfredsstillende lokaler og at det er nok antall påmeldte.
 
 
For å bekrefte elevplass eller ventelisteplass må du gå inn på skolens hjemmeside  https://nostav.speedadmin.dk/login.aspx?
Brukernavn er: De 6 første sifferene i fødselsdato  (eks. 111256)
Ditt personlige passord er: Står i e-posten som dere har mottatt
Gå inn på Re-registrering og bekreft personlig informasjon samt elevplass eller ventelisteplass