Nyhets arkiv

13.12.2012

AJAA minnefond

Under Rogalandsmesterskapet for skolekorps 2. og 3. mars 2013 vil det bli utdelt stipend fra Alf Johan Aareskjolds Minnefond.


  

 

Alf Johan Aareskjolds minnefond er opprettet for å hedre den store innsatsen Alf Johan Aareskjold utførte innenfor musikklivet.

Minnefondet skal gi økonomisk støtte i form av stipend til unge, talentfulle musikkutøvere med tilknytning til Rogaland.
Støtten gis til opplæring, utdanning eller kjøp av instrument.

For 2013 er det besluttet at det skal deles ut 5 stipender.
Et stipend á kr 20 000,- og fire stipend á kr 10 000,-

Søknadskriterier

  • Stipend tildeles musikkutøvere mellom 14 og 19 år
  • Stipend deles ut til slagverkere, treblåsere eller messingblåsere
  • Søkeren må ha tilknytning til Rogaland ved at de er født, bosatt eller studerer musikk her
  • Stipend kan søkes, og kvalifiserte kandidater kan foreslås til stipend.

Krav til søknad

  • Utfylt søknadsskjema
  • Vedlegg/attester som viser utdanning og praksis
  • Lydopptak eller video (minnepinne eller cd/dvd)

Søknadsfrist

15. januar 2013


Søknadsskjema

Søknadsskjema lastes ned her

 

Søknadsskjema, vedlegg og lydopptak eller video sendes til sekreteriatet for minnefondet:

NMF Rogaland
Sandvigå 7
4007 Stavanger

 

Søknadsskjema og vedlegg kan også sendes på epost til rogaland@musikkorps.no
Lydfiler sendes per post.

 

Bildet er fra utdelingen i 2010. Minnefondets leder, Hans Willoch Bræin, deler ut stipend til Ingvald Andre Vassbø fra Egersund.