Musikkterapi

Musikkterapi tar utgangspunkt i musikkens evne til å skape kommunikasjon og kontakt, og er undervisning som først og fremst er rettet mot barn med spesielle behov.

 

En musikkterapeut bruker musikk som et verktøy for å skape positiv forandring og bidra til bedre helse. Spesifikke mål varierer og defineres i forhold til den enkeltes behov. Musikkterapeuten ønsker å få til et samspill der eleven selv er aktivt deltakende med utgangspunkt i elevens ressurser og sterke sider.

Musikkterapeuten benytter seg av ulike musikalske teknikker som

 - improvisasjon,
 - samspill
 - sang 
 - låtskriving 
 - opplæring på instrument 
 - og ulike tilrettelagte musikkaktiviteter.

 

Musikkterapitilbudet kan gis i kulturskolens lokaler, eller på barnets skole/barnehage hvis det lar seg organisere timeplanmessig.
Musikkterapien kan foregå individuelt eller i grupper.

Musikkterapeut på Stavanger kulturskole er:
Merete Mikkelsen
epost: merete.mikkelsen@stavanger.kommune.no

Avdelingsleder
Per Oftedal Ernst
epost: per.oftedal.ernst@stavanger.kommune.no

Musikkterapibrosjyre finner du  her