Musikklek

Musikklek for 3, 4 og 5-åringer

Vi leker med musikk, rim og rytmer i alderstilpassede grupper.

Musikklek er et fint bindeledd mellom Musikk fra livets begynnelse og Kulturskolens andre tilbud for små barn. (Barnedans, kulturkarusellen mm )

Undervisningen i musikklek forgår på ettermiddagen  på kulturskolen i Sandvigå 5