Kriterier for søkere

Søkeren må være tilknyttet en kulturskole i Rogaland og være mellom 12 og 19 år.

Søkeren må anbefales til Lørdagskolen gjennom sin lærer, og søknaden skal på forhånd være godkjent av lokal kulturskole. 
Det er obligatorisk fremmøte i Lørdagskolen. Permisjon innvilges kun på grunnlag av skriftlig søknad, etter faste kriterier. 

Kriterier for opptak og prøvespill
Søkeren må gjennomgå prøvespill og samtale. Hver søker får inntil 10 minutter spilletid, og søker velger selv stykke til prøvespillet. Noter til akkompagnatør skal sendes i forkant av prøvespillet. Prøvespillet etterfølges av en samtale/intervju, hvor søkeren blir informert om hvilke krav og forventninger som stilles til en Lørdagskoleelev. 

Prøvespillet for skoleåret 2015- 2016 vil bli avholdt fredag 8.mai 2015

Faglig innhold: 
hovedinstrument - kammermusikk - teori - konserter - mesterklasser - kammerorkester for strykere i samarbeid med Universitetet i Stavanger. (Se "Innhold" i venstre meny )

Undervisningen: 
Alle elever skal ha minimum 45 minutter undervisning på sitt instrument ukentlig i sin lokale kulturskole. Lørdagskolen legger stor vekt på kammermusikk og samspill, kammermusikken vil fortrinnsvis foregå på oppsatte lørdager kl. 0900 -1400. Noen instrumenter vil ha et eget opplegg med annen type samspill til andre tider. ( for eks elever i korps ). Det vil bli arrangert mesterklasser og seminarer.

Strykere vil som en del av Lørdagskolen også spille med kammerorkestret 1B1, ledet av prof. Jan Bjøranger.

Ta gjerne direkte kontakt med marianne.solheim.moberg@stavanger.kommune.no  ( tlf.: 51508751 ) dersom du ønsker mer informasjon.

Søknadsfrist: 15.april

Her kommer du direkte til søknadsskjemaet: Søknad: