Innhold

Hovedinstrumentundervisning
Soloundervisning 45 eller 60 minutter pr uke i 36 uker pr skoleår.
Det kan, for spesielt interesserte elever, søkes om 60minutters undervisningstime.
Dette vil bli vurdert etter interesse, utvikling og øvingsinnsats, en gang pr semester. 

Biinstrument
Elever i Lørdagsskolen kan få undervisning på klaver som biistrument. 

Teori
Teoriundervisning med Olav Stener Olsen  ( se detaljeprøveplan )
Elever som går på musikklinje på vgs møter til prøve etter teori på lørdager, hvis ikke annet er avtalt.

Kammermusikk
Lørdagsskolen legger stor vekt på kammermusikk og alle elever får oppgaver i forskjellige kammermusikkgrupper. For å få best mulig kontinuitet i gruppene vil det bli ekstra prøver utover Lørdagsskolelørdagene.

Kammerorkester for strykere
Alle strykere i Lørdagsskolen skal være med i Ensemblet 1B1. Faste prøver mandag kl. 17 -19 + prosjekter og ekstraøvelser. Ensemblet ledes av prof. Jan Bjøranger, UiS.

Konserter
Alle elever skal spille solo på Lørdagsskolekonserter minimum 2 ganger pr. år (høst og vår)
Alle kammermusikkgrupper skal opptre på konserter arrangert av de forskjellige teamene på kulturskolen.
De kammermusikkgruppene / elevene som har ferdig repertoar og godt resultat, vil bli forespurt om å representere kulturskolen i forskjellige offisielle sammenhenger.

Det er konsert hver Lørdagsskolelørdag kl. 1330 – 1400. 

Mesterklasser
Det vil bli arrangert mesterklasser for fiolinister / bratsjister, cellister og pianister i løpet av året.

Samarbeid med Unge musikere
Lørdagsskolen samarbeider i et prosjekt med konsert med elevene i Unge musikere (UiS ) i vårhalvåret

Ungdommens musikkmesterskap – UMM
De Lørdagsskoleelevene som har meldt seg på til UMM vil få egen oppfølging av dette repertoaret fra til regional finale i oktober og evt. til nasjonal finale i november.

Klaverakkompagnement
Alle Lørdagsskoleelever skal spille med akkompagnatør jevnlig. Påmelding til akkompagnementstimer skal skje via e-post til Sandra sandralr@lyse.net eller Øystein obfrantzen@gmail.com. Noter leveres akkompagnatøren minimum en uke før time. 

Dette forventes av elever i Lørdagsskolen

Obligatorisk frammøte – permisjon innvilges kun på grunnlag av skriftlig søknad, etter faste kriterier.
Presise oppmøter til prøver og konserter
Alltid forberedt til prøver og konserter
Orden i noter – Hver elev er ansvarlig for sine stemmer og må betale kr. 10.- for noter som må erstattes med nye kopier
Alle elever i Lørdagsskolen har medansvar for at alle føler seg inkludert i det sosiale fellesskapet og skal støtte hverandre i musikalsk med- og motgang.
Det er ikke konkurranse Lørdagsskolelever i mellom.

Til de foresatte
Gi gjerne nyttige tilbakemeldinger til lærere / ledere i Lørdagsskolen. 
Stol på at Lørdagsskolen vil det aller beste for ditt barn og at det er musikalsk - og pedagogisk planlegging bak avgjørelsene som tas mht stemmefordeling, plassering i grupper osv.
Delta som publikum der du kan, elever som får god oppfølging av foreldre og lærer utvikler seg aller best .
Lørdagsskolen er et stort team av elever, lærere og familier som sammen skal få til et hyggelig miljø og gode