Lørdagsskolen i Stavanger 2005 - juni 2015

 

Se nytt program og ny info side

Unge Talenter Bjergsted (velg i venstre meny) 

 

Fra høsten 2015 har talentutviklingsprogrammet i musikk 

fått nytt navn og innhold og gjennomføres i samarbeid med Universitetet i Stavanger - Unge Musikere.     

 

På denne siden finner du historikk om talentutviklingsprogrammet Lørdagsskolen i Stavanger 2005 - 2015