Kulturkarusellen 1 og 2

Kulturkarusellen 1 er et tilbud til elever som går i 1. klasse.

 • Hvor: På skolen eleven går på.
 • Når: I SFO tiden
 • Hva: Vi leker med sang, rytmeinstrumenter, drama, dans og tegning
 • Hvorfor: Elevene introduseres til de forskjellige estetiske fagene. 

Målet er å gi barna sangglede og gode musikalske og estetiske opplevelser.

De aller fleste gruppene har to lærere. (Mindre grupper kan ha kun en lærer)

Alle som skal begynne i 1.klasse får informasjon om dette tilbudet i løpet av april og søknadsfrist er 1. mai. 

Alle elever som får plass vil få melding om dette i løpet av juni måned. 

Det er et stort antall elever som søker hver år, så vi kan dessverre ikke garantere at alle som søker får plass.

Kulturkarusellen 2 er et tilbud til elever som går i 2. klasse.

 • Hvor: På skolen eleven går på.
 • Når: I SFO tiden
 • Hva: Undervisningen bygger på det elevene har lært i Kulturkarusellen 1 og introduseres til samspill med instrumenter
  og enkel notelære.
   Instrumenter som xylofon og blokkfløyte vil bli brukt i undervisningen. Alle får utdelt blokkfløyte.
 • Hvorfor: Elevene introduseres til samspill på ulike instrumenter. 

Målet er å gi barna sang- og spilleglede og gode musikalske og estetiske opplevelser, også gjennom bruk av de andre estetiske fagene som drama og dans.

De aller fleste gruppene har to lærere. (Mindre grupper kan ha kun en lærer)

Alle som får plass i Kulturkarusellen 2 vil få beskjed om de har fått plass innen utgangen av juni måned.

Vi kan dessverre ikke garantere at alle som søker vil få plass.

Du kan søke på Kulturkarusellen 2 selv om du ikke deltok i Kulturkarusellen 1.