Korps og blåseinstrumenter

 

Kulturskolen tilbyr opplæring på de aller fleste blåseinstrumenter.                            

( se Tilbud og påmelding i venstre meny)

Blåseinstrumenter er først og fremst et samspill-instrument,
store deler av blåseundervisningen er rettet mot skolekorps og
foregår i hovedsak på skolene der hvor korpsene holder til.
 
Elever kan leie intrumenter,enten av kulturskolen eller av skolekorpset.
 
 
Skolekorps er en flott hobby uten reservebenk.
 
 
Korpsene gir, i tillegg til god instrumentalopplæring, et godt sosialt fellesskap i bydelene.
Vil du spille i skolekorps, ta kontakt med skolekorpset nærmest ditt hjemsted eller skole.
 
Vil du vite mer om "ditt" korps eller om Norges Musikkorps Forbund sine arrangementer og nyheter, klikk på denne linken: musikkorps.no/ 


Dirigentene og mange av lærerne i skolekorpsene er ansatt i Stavanger kulturskole.

Du kan starte i skolekorps fra du går i 3.trinn, og påmelding til korpsene gjøres direkte til det aktuelle korpset
 
Håndbok for korps: