Bandskolen

Bandskolen er et tilbud til instrumental- og vokalelever som ønsker å spille i band. Dersom du ikke er instrumental- eller vokalelev hos oss men har eller har hatt privatundervisning ber vi deg oppgi lærer og hvor lenge du har spilt når du søker. Alle elever i bandskolen må ha instrumentalundervisning i Stavanger Kulturskole, en annen kulturskole eller privat.

Instrumentene det undervises på er:

Gitar, bassgitar, trommer, keyboard/piano, tre- og messingblås og sang. 

Andre instrumentgrupper anbefales å søke, og så vil tilbudet utvides til å også omfatte disse dersom det lar seg gjøre.

Det er et begrenset antall plasser i Bandskolen, og opptak vil skje på grunnlag av bandsammensetning og lærernes vurdering. 

Bandene i Bandskolen deltar i løpet av året på flere spennende prosjekter. De vil få mulighet til å jobbe mot konkrete prosjekter, samt fokusere på øvingsmetoder og prosesser som gir resultater i forhold til mer langsiktige mål, både individuelt og som gruppe.

Du kan søke på bandskolen selv om du spiller et annet instrument, under forutsetning av at du mottar undervisning på instrumentet og har mulighet til å få veiledning i forhold til det materialet vi arbeider med i bandskolen. Nedre aldersgrense er 11 år, og all bandundervisning foregår på onsdager. 

Bandskolens lærere: 

Oscar Alvestad - gitar 
Thomas Bang - bassgitar

Ståle Birkeland - trommer
Adrian Tvedten - keyboard / piano
Ingvill Mundal - sang 

Marius Hagen - gitar

Når du melder deg på må du huske å skrive hvilket instrument du spiller. 

PÅMELDING

 

Aktivitetsplan Skoleåret 2019-2020

Oversikt over band, undervisningstid og undervisningsrom finner du her

28.08 - Første undervisningsdag for bandskolen etter sommerferien. Møt til oppsatt tid og sted.

30.10 - Konsert på Metropolis. Lydsjekk fra kl 16. Konsertstart kl 18.

27.11 - Konsert sammen med Stavanger og Sandnes Ungdomsstorband. Lydsjekk fra kl 16, konsertstart kl 18. Info om konsertsted kommer. Gjelder kun band 2, 6 og 9.

30.11 - Prøver til Stavanger kulturskoles juleforestilling på kulturskolen. Plan for prøvene kommer. Gjelder kun band 7.

1.12 - Stavanger Kulturskoles juleforestilling. Stavanger konserthus, Fartein Valen. Gjelder kun band 7.

18.12 - Julekonsert og juleavslutning på kulturskolen. Informasjon om rom kommer. Lydsjekk fra kl 16. Konsertstart kl 18.

08.01 - Første undervisningsdag for bandskolen etter juleferien. Møt til oppsatt tid og sted.

19.02 - Konsert i Black Box på kulturskolen. Lydsjekk fra kl 16. Konsertstart kl 18.

11.03 - Konsert sammen med Strand Kulturskole. Info om tid og sted kommer, det blir mest sannsynlig på Tau. 

03.06 - Siste ordinære undervisningsdag for bandskolen.

10.06 - Konsert i kulturskolens Sommerfestival. Mer info kommer.

13.06 - Kulturskolens Superlørdag. Utekonsert på skoletorget i tidsrommet 11-14.

Vi jobber fortsatt med et par prosjekter og endringer i planen vil forekomme. Sjekk denne siden jevnlig for all nødvendig info om oppmøter, prosjekter og undervisning.

Spørsmål kan rettes til din bandlærer eller teamleder Adrian på adrian.bortveit.tvedten@stavanger.kommune.no