Bandskolen

Bandskolen er et tilbud til instrumental- og vokalelever som ønsker å spille i band. Dersom du ikke er instrumental- eller vokalelev hos oss men har eller har hatt privatundervisning ber vi deg oppgi lærer og hvor lenge du har spilt når du søker. Alle elever i bandskolen må ha instrumentalundervisning i Stavanger Kulturskole, en annen kulturskole eller privat.

 

Instrumentene det undervises på er:

Gitar, bassgitar, trommer, keyboard/piano, tre- og messingblås og sang. 

Andre instrumentgrupper anbefales å søke, og så vil tilbudet utvides til å også omfatte disse dersom det lar seg gjøre.

Det er et begrenset antall plasser i Bandskolen, og opptak vil skje på grunnlag av bandsammensetning og lærernes vurdering. 

 

Bandene i Bandskolen deltar i løpet av året på flere spennende prosjekter. De vil få mulighet til å jobbe mot konkrete prosjekter, samt fokusere på øvingsmetoder og prosesser som gir resultater i forhold til mer langsiktige mål, både individuelt og som gruppe.

 

Du kan søke på bandskolen selv om du spiller et annet instrument, under forutsetning av at du mottar undervisning på instrumentet og har mulighet til å få veiledning i forhold til det materialet vi arbeider med i bandskolen. Nedre aldersgrense er 11 år, og all bandundervisning foregår på onsdager. 

 

Bandskolens lærere: 

Morten Askildsen og Oscar Alvestad (gitar), 
Thomas Bang (bassgitar),
Johannes Ulveraker (trommer),
Adrian Tvedten (keyboard / piano) 
Ingvill Mundal (sang).

Når du melder deg på må du huske å skrive hvilket instrument du spiller. 

 

PÅMELDING