Skip to main content

Hinna kommunedelskulturskole

Hinna kommunedelskulturskole er en del av Stavanger kulturskole og er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter. Vi gir barn et variert tilbud innenfor estetiske fag med undervisning i nærmiljøet.

Kulturskolen på Hinna, avdeling Jåtten skole, tilbyr undervisning i piano, gitar, slagverk, fiolin, kulturkarusell og skolekorps. I tillegg er det teater/dramaundervisning i Gausel bydelshus, lille sal. Over 200 av kulturskolens elever får sin ukentlige undervisning i Hinna bydel.

Vi legger stor vekt på at elevene, i tillegg til individuell- /gruppeundervisning, kan delta i fellesaktiviteter i regi av kulturskolen og fagteamene. Våre fagteam arrangerer seminarer, workshops og prosjektuker hvor man arbeider med ulike temaer.

Her er undervisningstilbudene i Hinna kommunedelskulturskole (trykk på det enkelte fag for beskrivelse/påmelding):

Musikkfag
Piano, fiolin, gitar, slagverk. kulturkarusell for 1. og 2. klasse og korps/messinginstrumenter.

Teater
Teater - Gausel bydelshus (lillesalen)