Skip to the content

Tilbud til nyankomne

Stavanger kulturskole har et eget tilbud til elever ved innføringskolen, Johannes læringssenter.

Ved innføringskolen gir kulturskolen et tilbud om undervisning for
1. - 4. trinn der en bruker musikkpedagoger, med deres kompetanse, for blant annet å lette språkinnlæringen til nyankomne elever. Gjennom sang, lek og musikkglede kan alle elevene, enten de er nylig ankommet til Norge eller har vært elever ved innføringsskolen i noen måneder, få innblikk i norsk barnekultur og samtidig få styrket begrepsinnlæring og ordforråd gjennom musikk som språkutviklende aktivitet.

I tillegg til lærer fra kulturskolen er også Johannes læringssenters egne lærere tilstede i undervisningen.
 

Friplasser og søskenmoderasjon

Kulturskolen har til rådighet 100 friplasser. 
Det gis 25% i søskenmoderasjon.