Skip to the content

Oppdatert 22.01.21

På bakgrunn av følgende endring av lokal smittevernforskrift, gjelder følgene fra lørdag 23.01.21 
 
 • Det åpnes for fysisk gruppeundervisning for grupper med inntil 10 elever. Enkelte grupper har flere elever enn dette,  disse gruppene vil få tilsendt egen informasjon om organisering av undervisningen fremover. 
 • Individuell undervisning vil gå som normalt.  


 •  All undervisning gjennomføres på rødt nivå. Dette innebærer følgende: 
 • Alle skal vaske hender når de kommer inn i bygget 
 • Elever skal komme presis til undervisning og skal vente utenfor undervisningsrommet til lærer slipper de inn. 
 • Når timen er slutt, skal eleven forlate bygget.
 • Foresatte får ikke komme inn i bygget, men må eventuelt vente utenfor. 
 • Ingen med symptomer på Covid 19 skal komme til undervisning. 
 • Ingen håndhilsning og klemming 
 
Disse tiltakene kan endres med kort varsel og vil bli varslet på skolens hjemmeside og via e-post

www.stavangerkulturskole.no 

 

January 22nd:  
The city council has issued new instructions for schools offering music, dance and arts lessons:
 
Group lessons with a maximum of 10 pupils can take place from Saturday 23. Groups larger than 10 pupils will receive separate information on how these classes will be organised. 
Indivudual lessons will take place in their normal manner. 
Please visit our website regularly, as restrictions may be changed with short notice! 
IMPORTANT: We are still on RED alert, which implies the following: 
If you’re feeling unwell or sick do not come for lessons, neither individual nor group lessons 
 • Wait outside your classroom until your teacher invites you to enter 
 • Keep social distance at all times 
 • Wash your hands properly (for minimum 20 seconds) before your lesson starts 
 • Do not share instruments, costumes or equipment 
 • Avoid bodily contact when greeting 
 • Parents are not allowed into the classroom (with exception for infant classes) 
 • Parents must keep social distance (min. one metre) when following children into the building 
 • The lift is not to be used (with exception for disabled persons) 
Please visit our website regularly, as restrictions may be changed on short notice! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppdatert 18.01.21

Nye smitteverntiltak

På bakgrunn av nye anbefalinger og påbud fra nasjonale myndigheter og lokal koronaforskrift har kulturskolen innført følgende tiltak.

 

 • Alle fysisk undervisning avlyses fram til 8. februar. De fleste elever og grupper vil få tilbud om digital undervisning. Informasjon om dette vil bli gitt av lærer.

 • Kulturkarusellen, som skjer innenfor den enkelte skole innenfor SFO tiden, vil starte opp onsdag 20. januar.

 

 • The government has from January 5 issued new instructions regarding all schools offering music and group lessons (including kulturskoler).

   


  All physical lessons (both individual and group lessons) in all subjects have been cancelled until february 8th.
  Instead, most students will be offered digital lessons. You will receive information from your teacher regarding digital lessons.

 

 

 

 

 

 

Oppdatering 10.11.2020

I forbindelse med oppdaterte retningslinjer fra nasjonale myndigheter samt lokal forskrift i Stavanger kommune vil kulturskolen informere og følgende:

- Kulturskolens aktiviteter går inntil videre som "normalt" bortsett fra tilbud til voksne og kulturskolekorene, disse vil få egne beskjeder om aktivitet fremover.
- Kulturskolen vil de nærmeste ukene ikke gjennomføre konserter/arrangement med voksne tilstede og hvor antallet overstiger 20 personer (totalt)
- Vi minner igjen om viktigheten av å:

* Holde seg hjemme ved symptomer på sykdom
* Holde avstand til andre
* God hånd- og hostehygiene
* Vaske hender før undervisning
* Unngå deling av instrument, utsyr, kostymer o.l 

Det er presisert fra nasjonale og lokale myndigheter viktigheten av å opprettholde barn og unges fritidsaktiviteter. 
Kulturskolen vil presisere at det kan komme endringer i gjennomføringen av kulturskolens tilbud på kort varsel. 

 

Oppdatering 19.08.2020

Kulturskolen starter opp all undervisning som normalt i august. Men det vil, på grunn av den situasjonen vi står oppe i, være enkelte punkter som det er viktig å være informert om.

 • Ingen syke skal møte på kulturskoleundervisning
 • Ikke gå inn på undervisningsrom før lærer åpner døren
 • Hold avstand til andre
 • God hånd- og hostehygiene er viktig
 • Hender skal vaskes før undervisning
 • Unngå deling av instrument, utstyr, kostymer o.l
 • Unngå håndhilsning og klemming
 • Foresatte kan ikke være med inn på time (unntak for musikk fra livets begynnelse og musikklek). For elever med særlige behov kan det gjøres unntak.
 • Voksne må holde en meters avstand hvis de følger barn inn i undervisningsbygget
 • Heis skal kun brukes av elever/foresatte som av helsemessige grunner ikke kan bruke trapper

 

Per 240820 gjelder følgende i forbindelse med undervisning:

 

Avlysning av undervisning:

 • Ved kortvarig sykdom hos lærer vil kulturskolen normalt ikke sette inn vikar
 • Det gis kontingentreduksjon ved tap av undervisning ut over to ganger per halvår.
 • Hvis lærer må i karantene (men ellers er frisk) vil elevene få tilbud om digital undervisning.

 

Konserter og forestillinger

 • Større konserter forestillinger vil ikke gjennomføres
 • Der hvor det gjennomføres mindre konserter/forestillinger vil alle som deltar registreres med navn og tlf..

 

IMPORTANT INFORMATION REGARDING COVID-19 AND STAVANGER SCHOOL OF MUSIC AND ARTS

Version 130820

 

Stavanger School of Music and Arts will open for lessons and other activities in August. Please pay attention to the following:

 

 • If you’re feeling unwell or sick do not come for lessons, neither individual nor group lessons
 • Wait outside your classroom until your teacher invites you to enter
 • Keep social distance at all times
 • Wash your hands properly (for minimum 20 seconds) before your lesson starts
 • Do not share instruments, costumes or equipment
 • Avoid bodily contact when greeting
 • Parents are not allowed into the classroom (with exception for infant classes)
 • Parents must keep social distance (min. one metre) when following children into the building
 • The lift is not to be used (with exception for disabled persons)

 

Please also note the following:

 • We will not provide a substitute teacher for short term teacher absence
 • You will automatically receive a fee reduction after more than two cancellations of class per term
 • If a teacher is quarantined but otherwise healthy, pupils will be offered a digital class

 

 • For smaller concerts and shows the audience willl be required to register by name and phone number
 • Larger concerts and shows will not take place