Skip to the content

Oppdatert 19.08.2020

Kulturskolen starter opp all undervisning som normalt i august. Men det vil, på grunn av den situasjonen vi står oppe i, være enkelte punkter som det er viktig å være informert om.

 • Ingen syke skal møte på kulturskoleundervisning
 • Ikke gå inn på undervisningsrom før lærer åpner døren
 • Hold avstand til andre
 • God hånd- og hostehygiene er viktig
 • Hender skal vaskes før undervisning
 • Unngå deling av instrument, utstyr, kostymer o.l
 • Unngå håndhilsning og klemming
 • Foresatte kan ikke være med inn på time (unntak for musikk fra livets begynnelse og musikklek). For elever med særlige behov kan det gjøres unntak.
 • Voksne må holde en meters avstand hvis de følger barn inn i undervisningsbygget
 • Heis skal kun brukes av elever/foresatte som av helsemessige grunner ikke kan bruke trapper

 

Per 240820 gjelder følgende i forbindelse med undervisning:

 

Avlysning av undervisning:

 • Ved kortvarig sykdom hos lærer vil kulturskolen normalt ikke sette inn vikar
 • Det gis kontingentreduksjon ved tap av undervisning ut over to ganger per halvår.
 • Hvis lærer må i karantene (men ellers er frisk) vil elevene få tilbud om digital undervisning.
 •  

 

Konserter og forestillinger

 • Større konserter forestillinger vil ikke gjennomføres
 • Der hvor det gjennomføres mindre konserter/forestillinger vil alle som deltar registreres med navn og tlf..

 

IMPORTANT INFORMATION REGARDING COVID-19 AND STAVANGER SCHOOL OF MUSIC AND ARTS

Version 130820

 

Stavanger School of Music and Arts will open for lessons and other activities in August. Please pay attention to the following:

 

 • If you’re feeling unwell or sick do not come for lessons, neither individual nor group lessons
 • Wait outside your classroom until your teacher invites you to enter
 • Keep social distance at all times
 • Wash your hands properly (for minimum 20 seconds) before your lesson starts
 • Do not share instruments, costumes or equipment
 • Avoid bodily contact when greeting
 • Parents are not allowed into the classroom (with exception for infant classes)
 • Parents must keep social distance (min. one metre) when following children into the building
 • The lift is not to be used (with exception for disabled persons)

 

Please also note the following:

 • We will not provide a substitute teacher for short term teacher absence
 • You will automatically receive a fee reduction after more than two cancellations of class per term
 • If a teacher is quarantined but otherwise healthy, pupils will be offered a digital class

 

 • For smaller concerts and shows the audience willl be required to register by name and phone number
 • Larger concerts and shows will not take place