Skip to the content

På bakgrunn av de råd kulturskolen har fått fra nasjonale myndigheter, og etter dialog med kommunens smittevernoverlege, vil skolen starte en gradvis åpning fra mandag 11.mai. Det er laget en egen nasjonal veileder for åpning av kulturskolene som Stavanger kulturskole vil følge.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vi ber alle foresatte gå gjennom informasjonen nedenfor med elevene:

Smittevern tiltak:

 • Elever skal komme til oppsatt tid og skal gå direkte til undervisningsrommet og vente utenfor rommet til lærer slipper eleven inn.
 • Alle fellesarealer er stengt, det er ikke lov å oppholde seg i bygget utover oppsatt spilletime.
 • Foresatte skal ikke være med inn i bygget, men må eventuelt vente utenfor (kan gjøres unntak i spesielle tilfeller, dette må avklares med skolen).
 • Hold avstand til andre når man oppholder seg i bygget, minst 1 meter.
 • Heisen skal ikke brukes.
 • Instrumenter/utstyr skal ikke deles eller lånes av andre. Eventuelt felles utstyr som brukes på kulturskolen vil bli tørket av mellom hver elev.
 • Spytt/kondens fra blåseinstrument samles direkte i papir som kastes med etterfølgende håndvask, jf. Råd fra Folkehelseinstituttet
 • Mobiltelefon og nettbrett oppbevares i egen jakke eller sekk under timen.

 

Elever og ansatte skal vaske hender:

 • Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
 • Når man kommer til skolen
 • Etter hosting/nysing
 • Etter toalettbesøk
 • Ved synlig skitne hender


  Hender skal vaskes grundig med såpe og vann i minst 20 sekunder!

 

 

 

Hostehygiene:

 • Host i tørkepapir. Har en ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken når en hoster eller nyser.
 • Unngå å røre ved ansiktet. Et slikt tiltak kan være vanskelig for små barn. Men eldre elever og ansatte kan oppfordres til dette.

 

Når kan elever og ansatte møte på kulturskolen?

Når de ikke har symptomer på sykdom.

Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn og ansatte komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn.

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven og den ansatte møte i skolen som normalt.
Disse skal imidlertid gå hjem fra skolen dersom de får symptomer.

Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skolen.

Mange yngre barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme på skolen såfremt barnet ikke har feber og ellers er friskt.

 

Kulturskolen vil komme tilbake med mer informasjon de neste ukene til de elevene som ikke kan starte opp med undervisning igjen 11. mai.

 

 

HUSK! GOD HÅND- OG HOSTEHYGIENE

 

 

Med vennlig hilsen
Stavanger kulturskole

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT INFORMATION FROM STAVANGER SCHOOL OF MUSIC AND ARTS

The government has now issued instructions regarding all schools offering music and dance lessons (kulturskoler). Following these instructions together with advice from the city infection control department, Stavanger kulturskole will open for individual music lessons, beginning on Monday May 11. For the time being this will be restricted to individual music lessons and music lessons in groups up to 5, and will apply only to our facilities in Bjergsted (Kulturskolebygget) and Hundvåg.

Music pupils who normally receive their lessons at Jåtten and Kvernevik schools will receive invitation from their teacher to have music lessons in Bjergsted until it is pronounced safe to open more locations.

Music pupils at Rennesøy and Finnøy will soon receive information regarding their lessons.

The authorities have issued an infection control manual which we are obliged to follow. We therefore kindly ask all parents to instruct their children thoroughly:

 • Arrive in time and go directly to your teacher’s room where you wait outside until called in.
 • All common areas are closed off and you must not linger in the building before or after your lesson.
 • Parents are not allowed inside the building and must therefore wait outside.
 • Maintain social distance (at least one meter) to teachers and other pupils.
 • The lift is off limits and is not to be used.
 • Do not share instruments. If sharing an instrument between pupil and teacher is necessary, the teacher will disinfect the instrument before and after use.
 • Condensation from wind instruments must be emptied directly onto wastepaper on the floor and thrown into the wastepaper basket in the room.
 • Mobile phones, iPads etc. must stay in the jacket or bag and not be used while indoors.

The following hand wash routines MUST be observed, and a minimum standard is a thorough wash with soap and water for at least 20 seconds.

Wash your hands:

 • before leaving home and upon returning
 • when arriving at Kulturskolen
 • after a visit to the toilet
 • if you have visibly dirty hands

Sneezing or coughing must be done into tissue papers, paper handkerchiefs or your elbow, and must be followed by a thorough handwash.

At all times, make sure you DO NOT touch your face.

When can our children attend their music lessons?

 • When they feel healthy and have no symptoms of lung infections or other illness.
 • If they have been symptom free from suspected lung infection for the last 24 hours.
 • If any member of the household has lung infection symptoms but not confirmed Covid-19, the pupil may come but will be sent home if symptoms are suspected by the teacher.
 • If any member in the household shows any common symptoms of pollen allergy (sore/itchy/running eyes, runny nose with clear secretion and other familiar symptoms).
 • Young pupils often have runny noses, especially after having spent time outdoors. If the secretion is clear/transparent and the child otherwise feels healthy it is normally safe to come.

 

Information regarding all other lessons, group lessons, ensembles, dance classes and other activities will follow soon. Please check our website regularly for updates.

Let’s stay together by keeping social distance and good hygiene!

All the best from the staff at Stavanger Kulturskole