Skip to the content

Ungdomskompani

Høsten 2012 startet Stavanger Kulturskole opp eget dansekompani for ungdom.
 
For hvem:
Danseinteressert ungdom fra 10.klasse til ca. 18 år.
Målsetting:
Ungdomskompaniet vil ha fokus på produksjon. Målet er at danserne i ungdomskompaniet skal få en smakebit på hvordan det er å jobbe som danser i et kompani.
Struktur:
Ungdomskompaniet vil jobbe prosjektbasert, det vil være helgebasert. I tillegg kommer det til å være en felles klasse for kompaniets medlemmer, dette vil ligge på en ukedag.
Opptakskrav:
Søkere må gjennom en opptaksprøve i danseteknikk og koreografisk arbeid, samt intervju. Det blir avholdt opptaksprøver hver vår. De som får plass et år, må likevel søke neste vår.
Krav til elever av ungdomskompaniet:
Elevene som tilbys plass og takker ja, må forplikte seg til følgende:
  •  Å møte til all undervisning/innstudering.
  • Å gå på 1 parti ballett  i tillegg til ungdomskompaniets treninger/øvelser.
Elever som går på danselinje i tillegg til kompaniet, kan ved søknad få godkjent fritak fra kravet om å gå på 1 parti  ballett, men må gå på fast ukentlig fellestrening.
 
Det kan søkes permisjon. Permisjonssøknad skal være skriftlig og være levert 1 måned i forkant. Permisjon kan innvilges i tilfeller hvor elev er involvert i andre opptredener med Stavanger Kulturskole eller lignende aktører.
Brudd på disse kravene kan føre til at eleven mister plassen.
 
For mer informasjon, kontakt:
camilla.nordhagen@stavanger.kommune.no