Skip to the content

Vi maler selvportrett

En vil i workshopen jobbe med å skape individuelle selvportretter innen maleri.

Vi vil vise eksempler på malerier innen billedkunsten, både fra historien og samtiden, der vi ser på ulike uttrykk for eksempel grader av "likhet" til speilbilde, det naturtro versus det mer ekspresjonistiske og abstrakte

En vil starte med blindtegning som er et redskap brukt i tegnefaget for å lære å se. Man studerer objektet som skal tegnes, parallelt med at man tegner det man ser, uten å løfte hånden/blyanten fra papiret og uten å se på arket. I dette tilfellet tegner elevene seg selv, mens de ser seg i et speil. Blindetegningene blir nå brukt som fritt grunnlag når de begynner med å male selvportrettet. 

Målgruppe: 8 - 10 trinn

To timers workshop pr klasse.

Workshopen foregår i bildekunstlokalene på Stavanger kulturskole.

Utstilling av portrettene på sin egen skole

Hver elev skal skape individuelle selvportretter innen maleri.

Hver elev skal reflektere over hvilke valg de gjorde og hvorfor

Hver elev skal lære hva som skjer når en åpner opp for maleriet som teknikk og uttrykksform, ved at de bruker taktile materialer og hånden fritt

Elevene skal forklare hva et selvportrett er, og si hvilken betydning farger, former, symboler, mønster og omgivelser har for å kunne fortelle noe om en person.

Line Anda Dalmar (f 1983) er billedkunstner basert i Stavanger utdannet ved Konstfack i Stockholm og Kunsthøgskolen i Bergen med flere utstillinger i både inn og utland (se hjemmesiden).

Undervist ved Kunstskolen i Rogaland og har tidligere jobbet som formidler for DKS ved Stavanger Kunstmuseum og kulturskole Fikk Statens kunststipend (3 årig) i 2018. 

www.lineandadalmar.com

Margrethe Aanestad (f 1974) er billedkunstner basert i Stavanger og delvis New York. Er utdannet innen grafisk design, billedkunst og kunst- og kulturformidling . Stilt ut både i inn/utland og på Høstutstillingen i Oslo. Har flere års erfaring fra formgivingsfag fra både videregående skole og ungdomstrinnet. (se hjemmesiden)

Fikk Stavanger kommune sitt kunststipend 2018

 www.margretheaanestad.com