«Street Art» er en produksjon for ungdomsskoletrinnet der elevene skal lage sine egne gatekunstmaleri.

Maleriene skal være inspirert av teknikk og tematikk til kjente gate-kunstnere.

Ved å vise ulike kunstverk og samtale rundt virkemidler og tematikk, ønsker han å inspirere elevene til å lage sine egne verk .

Har fokus på få virkemidler, men vil bruke bildene i presentasjonen til å vise hvordan gatekunst kan sende et budskap. Elevene vil stå fritt til å velge tema, men vil gi de konkrete oppgaver for å sette fantasi og arbeid i gang. Elevene kan bruke egne bilder fra for eksempel mobilkamera, eller velge fra en bildebank til å sette sammen sitt eget kunstverk. 

Målgruppe: 10 - trinn

 

Workshopen er på tre timer med maks 14 elever.

Olav starter med en inspirasjonsdel, der sentrale gatekunstnere sine motiver og temaer vil bli presentert. Han vil fokusere på kjente kunstnere som Banksy, Dolk og Pøbel og koble det opp mot det store antallet av gatekunst som finnes i Stavanger.

En tar portrettbilder av elevene som blir redigert / vektorisert på PC og printet på laserkutter før Olav kommer på skolen..

Elevene maler sine lerret før de overfører de ferdige sjablongene på lerretet og sprayer med akrylspray.

Skolene vil kunne bruke bildene til utsmykking.

 

- kan lage et gatekunstmaleri ved bruk av ulike teknikker

- kan fortelle hva «Street art» er

 

Kompetansemål i henhold til Kunnskapsløftet (10 trinn)

 

Kunst og håndverk:

*samtale om opplevelse av hvordan kunstnere til forskjellige tider og i ulike kulturer har uttrykt seg gjennom foto, film og video, og bruke dette som utgangspunkt for eget arbeid

* bruke ulike materialer og redskaper i arbeid med bilder ut fra egne interesser

* bruke ulike grafiske teknikker i eget arbeid

• samtale om opplevelse av hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge og bruke dette i eget arbeid med bilde og skulptur

Samfunnsfag:

• bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre

• vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning

 

Olav Hove jobber til daglig som lærer på ungdomsskolen

Han jobber  og som fagbokforfatter på Aschehoug, som tekstforfatter for NRK-radio, og skal være med på NRK programmet «Nomino» våren 2016.

Vært tidligere  DKS- utøver  på vår produksjon «Digitale bildehistorier».