I 2013 ble 2,7 milliarder likes delt ut hver dag.  300 millioner bilder ble lagt ut på Facebook og hvert sekund ble det lastet opp 58 nye bilder på instagram.
De mest aktive og erfarne brukerne av verktøyene er skolelever.
De tar oppimot 100 bilder om dagen som lastes opp i mot snapchat, instagram og facebook.  Bildene-populært kalt «selfies» åpner for nye muligheter for iscenesetting av selvet.

 

Elevene er på forhånd blitt informert om at de skal ha på seg klær som de føler fremmer deres identitet samt å ta med seg et objekt/accessoires som de identifiserer seg med (head-set, skateboard, ryggsekk,  osv). Etter en felles innledning i klasserommet vil de inndelte gruppene planlegge og diskutere de individuelle portrettene. De skal selv finne locations på skolens område, (inne/ute) der de iscenesetter sitt eget selvportrett. De skal selv regissere bildene og instruere medelevene om hvordan de ønsker å bli avfotografert. De kan få velge å få hjelp av en medelev til å ta selve bildet. De skal så velge ut et portrett som de mener representerer seg selv og sin identitet best. Bildene vil ikke bli redigert i etterkant og det er ikke påkrevd å vise ansikt men bildet må inneholde en fysisk del av eleven.

De utvalgte portrettene lastes inn i på PC-en. Vi ser på portrettene i felleskap og diskuterer til slutt resultatet.

Elevene vil få et spørreskjema der de individuelt reflekterer over oppgaven. Spørsmålene vil dreie seg om hvilke valg en gjorde og hvorfor. Spørreskjema er en viktig del av prosjektet der nettopp refleksjon rundt identitet og selviscenesettelse er tema.

To timers workshop pr klasse på skolen.

Utstilling av portrettene (etter foreldrenes godkjenning) på Stavanger kulturskole  mai 2017

Musikk: 

-gjenkjenne musikk fra historiske hovedepoker i kunstmusikken

-gi uttrykk for opplevelser i møte med verker av sentrale komponister fra kunstmusikken                                                         

-delta i framføring med sang spill og dans der egenkomponert musikk og dans inngår                                                                             

- fremføre sanger og viser fra eldre og nyere tid

Norsk :                                                                                                    

Bruke sang,musikk og bilder i fremføringer og presentasjoner                                                                  

Opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon.

Line Anda Dalmar (f 1983) er billedkunstner basert i Stavanger utdannet ved Konstfack i Stockholm og Kunsthøgskolen i Bergen med flere utstillinger i både inn og utland (se hjemmesiden). 
Underviser ved Kunstskolen i Rogaland og har tidligere jobbet som formidler for DKS ved Stavanger Kunstmuseum og kulturskolen.
www.lineandadalmar.com

Margrethe Aanestad (f 1974) er billedkunstner basert i Stavanger og delvis New York. Er utdannet innen grafisk design, billedkunst og kunst- og kulturformidling . Stilt ut både i inn/utland og på Høstutstillingen i Oslo. Har flere års erfaring fra formgivingsfag fra både videregående skole og ungdomstrinnet. (se hjemmesiden)
 www.margretheaanestad.com