«Animasjon» er en produksjon for elever på 5-6-7 trinn der elevene skal lage sine egne animasjonsfilmer.

På workshopen vil Thomas ha en kort innledning; Hva er animasjon ?

Han vil vise forskjellige animasjonsteknikker og ikke minst fortelle/vise hvordan de selv kan jobbe med individuelle uttrykk gjennom ulike øvelser. 
Han vil vektlegge stop-motion animasjon slik at elevene kan lage en liten filmsnutt. Gruppen vil få med seg en minnepinne med sluttproduktet/ eventuelt legge filmen ut på klassesiden som de kan vise for sine medelever .   

 

Workshopen er fra kl 09.15 til kl 13.00 med maks 14 elever.

På workshopen vil Thomas ha en kort innledning; Hva er animasjon ?

Han vil vise forskjellige animasjonsteknikker og ikke minst fortelle/vise hvordan de selv kan jobbe med individuelle uttrykk gjennom ulike øvelser.

Han vil i løpet av workshopen prøve å være innom:

* Tradisjonell penn-  og papiranimasjon

*  Storyboarding

*  Stop-motion animasjon (plastilina, lego, folk, dyr, dukker)

 

- kan lage en liten animasjonssnutt ved bruk av ulike teknikker

- kan fortelle hva animasjonsfilm er  

- elevene kan formidle et «budskap» ved bruk av digitale verktøy

 

Kompetansemål i henhold til Kunnskapsløftet (7 trinn)

 

Å bruke digitale verktøy en av de fem grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen:

Bruk av digitale verktøy kan støtte og utvikle elevenes kommunikasjons-ferdigheter og presentasjoner.” (Kunnskapsløftet 2006).

Sammensatte tekster er et emne under kompetansemål på alle årstrinn. Tekster som er sammensatt av ord, lyd og bilde, også kalt multimodale tekster. Her er digitale verktøy unike. Elevene kan skrive inn tekst, de kan tegne i et dataprogram eller skanne inn tegninger de har laget på papir, sette inn bilder, de kan lese inn tekst eller legge inn filmsnutter. Det er nesten bare fantasien som stopper en her.

 

Kunst og håndverk:

*samtale om opplevelse av hvordan kunstnere til forskjellige tider og i ulike kulturer har uttrykt seg gjennom foto, film og video, og bruke dette som utgangspunkt for eget arbeid

* bruke ulike materialer og redskaper i arbeid med bilder ut fra egne interesser

*benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enkel  komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegelse

 

Norsk

bruke bilder i framføringer og presentasjoner

Thomas Bang underviser til daglig på kulturskolen med animasjon og bassgitar

Thomas jobber og på videregående skole og som  freelancer.