Skip to the content

Musikk & animasjon

Fortell! Kreativt tekst- og illustrasjonsverksted  undersøker vi hvordan vi kan fortelle gjennom tekst og bilder. I felleskap utforsker vi hvordan vi skaper en fortelling både når vi produserer tekster og illustrasjoner men også når vi lytter til og ser (fortolker) andres produksjoner Prosjektet presenterer elevene for en kunstnerisk tilgang til litteraturen.

Workshop der elvene jobber individuelt og i grupper

Gjennom workshopen vil elevene lære å skrive sine egne dikt og tegninger

Elevene skal lære å fortolke litteratur(tekst/bilder) og eksperimenter med forskjellige litterære og visuelle grep.

Eleven skal eksperimentere med forskjellige formidlingsmetoder og selv velge hvilken kunstart de vil bruke.

Kirstine Riis har Bachelor i Dansk fra Københavns Universitet Master i Allmenn litteraturvitenskap fra Universitetet i Bergen.
Jobber som formidler ved Sola bibliotek og i DKS