Skip to the content

Kå då for

Hvorfor sover flaggermusen opp ned? Hvordan kan en edderkopp som har en så liten mage spinne så mye tråd? Dette er spørsmål som blir belyst i konsertforestillingen KA DÅ FOR

Forestillingen skal sette barn, og deres evne til å stille spørsmål ved grensene mellom virkelighet og fantasi i hovedfokus. Utøverne vil utforske ulike musikalske uttrykk gjennom å improvisere med lyder og bevegelser.

Danseforestillingen vises i gymsalen på den enkelte skole.      

Den varer ca 35 minutter

Skape bevissthet rundt hvordan lyd kan påvirke dans og bevegelsr og hvordan dansen og bevegelser kan påvirke musikken.

En skal inspirere elevene til å skape et rom for undring hvor målet ikke er å finne svar men å kunne glede seg til å se hverdagens store spørsmål og mysterium.

Hanne Våge Skjeggestad;, dans BA med pedagogikk ved Norges Dansehøyskole(2015) Jobber som frilans dansekunster. Turnert for DKS og Frie Fraspark

Marianne Hatleskog Munthe Kaas; fiolin BA i utøvende musikk ved UIS (2012). Jobber som fiolinlærer i Sandnes kulturskole,deltatt på mange skoleforestillinger

Ingrid Hatleskog; dans BA , Dans studies ved University of Roehampton(2014) MA i Dans ved Folkwang Universitat der K¨unste (2017)Deltatt som danser i flere profesjonelle forestillinger i England og Tyskland -jobber som frilans dansekunster.

Olav Stener Olsen; cellist. MA i utøvende musikk ved UiS(2013) Postgraduate Diplom in music performance ved UiS(2015) Produsent for unge talenter Bjergsted, cellist i Kitchen Orchestra. Jobbet med flere DKS produksjoner