Skip to the content

Den forsvunnende kunsten

Kunstneren har mistet "kunsten" sin og trenger hjelp til å finne den. Elevene som "små kunstnere" blir så med hvor de utforsker kunstneriske prosesser, skaper egne kunstverk og fullfører kunstnerens store verk.

Prosjekt er et flerfaglig kunstpedagogisk opplegg med fokus på skapende og utforskende prosesser sammen med elever på 2-4 trinn.
Prosjektet er forankret i en dramapedagogisk interaktiv teaterform med innslag av billedkunst og musikk. Elevene blir engasjert og aktivisert i improvisasjon og rollespill, tegning/maling samt refleksjon og forståelse om kunstneriske og kreative uttrykk.

90 minutters workshop. Elvene får mulighet til å utfolde seg gjennom praktisk gjennomførelse og kreativ tenkning og er aktive deltakere i prosessen fra ide til et ferdig verk.
Workshopen foregår på den enkelte skole der det ferdige kunstverket skal henge i klasserommet

Elevene skal gjennom en førstehånds kunstnerisk opplevelse og erfaring oppnår en forståelse av kunst. Kunst blir til mens det blir skapt » kunst er en måte å forstå og en måte  å uttrykke seg på» 
Elevene skal lære å finne nye løsninger på praktiske problem ved uprøvde grep og fremgangsmåter ved blant annet å se nye sammenhenger og skape nye estetiske uttrykk.   Elevene skal lære å samhandle med andre gjennom dramatisering, lek, samtale og diskusjon.

Jon Sverre Aase-28 år Master i dramapedagogikk. PPU(praktisk pedagogisk utdanning), frilanser innen drama, lyd- og lysdesign. Jobbet 1 år i Stavanger kulturskole, august 2017 lektor i drama på Vågen VS.
Maria Mjaaland Sele-29 år Master i filosofi med fordypning i estetikk. PHD i filosofi.
Jobbet i skolen.