Prosjektet Animasjon og musikk er en produktorientert prosess, hvor elevene jobber med å uttrykke seg gjennom bilde (animasjon) og lyd. De vil få utforske disse to kunstformene og lære hvordan de kan støtte opp om hverandre for å underbygge et felles uttrykk. Det vil legges opp til at elevene selv skaper en historie med et tilhørende uttrykk, basert på en dramaturgisk utvikling lagt av lærerne på forhånd. 
a) Prosjektet favner om film, kunstarter i samspill, musikk, visuell kunst, drama og musikkteknologi.
b) Prosjektets arbeidsform er en workshop med studioinnspilling
Prosjektet er tenkt som en workshop-serie, der alle klassene på ett trinn på en skole får tilbudet . Til sammen vil det til slutt en 8- 10 minutter lang ferdig film. 

 

Det blir en felles introduksjon/inspirasjonsøkt  for hele klassen før elevene går i  to grupper: musikk og animasjon..

Det blir 14 elever i hver gruppe

Hver workshop blir på 4 timer fra kl 09.15 til kl 13.15.

Sted: Stavanger kulturskole : Sandvigå 5  

Musikk: 

-gjenkjenne musikk fra historiske hovedepoker i kunstmusikken

-gi uttrykk for opplevelser i møte med verker av sentrale komponister fra kunstmusikken                                                         

-delta i framføring med sang spill og dans der egenkomponert musikk og dans inngår                                                                             

- fremføre sanger og viser fra eldre og nyere tid

Norsk :                                                                                                    

Bruke sang,musikk og bilder i fremføringer og presentasjoner                                                                  

Opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon.

Thomas Bang (1976) underviser i «animasjon» ved Stavanger kulturskole.

Thomas er og ansatt som basslærer ved Stavanger Katedralskole og kulturskolen ( utdannelse fra rytmisk musikkonservatorium i København)

Adrian Tvedten (f.1989) er pianist og keyboardist med bachelorutdanning i improvisasjonsmusikk m/PPU fra UIS.  . Adrian er pianopedagog og bandinstruktør ved Stavanger Kulturskole og Stavanger Katedralskole avd. Bjergsted.          

Ved siden av disse prosjektene har han også opparbeidet seg bred kunnskap om musikkteknologifaget.