Skip to the content

Den reisende celloen

Den reisende celloen tar elevene med på en musikalsk reise til øya Sri Lanka utenfor India. Elevene får møte nye musikalske uttrykk og oppleve å bli med på tur til en fremmed kultur, bare med musikken som språk.

Forestillingen gir elevene forståelse for at musikk kan være kulturbærer og verdiskaper i et flerkulturelt samfunn

Elevene får være med på rytmer, oppdage nye klanger sammen med utøveren.

Luciano Berio(1925-2003) som var en av de fremste komponister innen samtidsmusikk ble kjent med cellisten Rohan de Saram fra Sri Lanka

Rohan spilte trommen Kandyan som er unik fordi den kan lage ulike toner etter hvor man slår og trykker på trommeskinnet. Berio lot seg fascinere av trommen og det ble inspirasjon for komposisjonen han tilegnet Rohan og heter Sequenza 14 som elevene vil høre.

Konserten (35 minutter) vil foregår i gymsalen/mediatek på den enkelte skolen

Tilbudet gis til elever fra 1-4 trinn

Elevene skal sammen med utøver imitere rytmer og korte melodier

Elevene delta i samtale om hva som er særegent for et musikkstykke og hvilke assosiasjoner det kan gi

En vil utvikle elevens holdninger til å møte ulike musikalske uttrykk med åpenhet og nysgjerrighet

Olav Stener Olsen (1986) mastergrad i utøvende musikk ved UiS  Praktisk Pedagogisk Utdanning på UiS, og Postgraduate Diploma in Music Performance  på UiS. Foruten å være produsent for UtB har han vært DKS -utøver i flere DKS produksjoner lokalt og nasjonalt.