Skip to the content

Animasjon og musikk

Prosjektet Animasjon og musikk er en produktorientert prosess, hvor elevene jobber med å uttrykke seg gjennom bilde (animasjon) og lyd. De vil få utforske disse to kunstformene og lære hvordan de kan støtte opp om hverandre for å underbygge et felles uttrykk. Det vil legges opp til at elevene selv skaper en historie med et tilhørende uttrykk, basert på en dramaturgisk utvikling lagt av lærerne på forhånd. 
a) Prosjektet favner om film, kunstarter i samspill, musikk, visuell kunst, drama og musikkteknologi.
b) Prosjektets arbeidsform er en workshop med studioinnspilling
Prosjektet er tenkt som en workshop-serie, der alle klassene på ett trinn på en skole får tilbudet . Til sammen vil det til slutt bli en 8- 10 minutter lang ferdig film. 

Elevene skal jobbe i to grupper: musikk og animasjon med 14 elever i hver..

Hver workshop blir på 4 timer fra kl 09.15 til kl 13.15.

Sted: Stavanger kulturskole: Sandvigå 5 Bjergsted

Elevene skal ved å jobbe med animasjon og musikk skape et ferdig produkt: animasjonsfilm med lyd.

Elevene skal i løpet av workshopen formidle tanker/ideer ved bruk av digitalt verktøy.

Thomas Bang (1976) underviser i «animasjon» ved Stavanger kulturskole.

Thomas er og ansatt som basslærer ved Stavanger Katedralskole og kulturskolen ( utdannelse fra rytmisk musikkonservatorium i København)

Adrian Tveidten (1989) er pianist med bachelorutdanning i improvisasjonsmusikk med PPU fra UiS

Adrian jobber som pianopedagog og bandinstruktør ved Stavanger kulturskole.