Workshopen starter med en kort gjennomgang av de ulike karakterene man ofte finner i en opera, med eksempler. Med utgangspunkt i en miniversjon av «Tryllefløyten» av W.A. Mozart (oversatt til norsk) jobber utøverne med elevene i forhold til innøving av kor, drama, scenearbeidere, rekvisittverksted event. dans som skal resultere i en forestilling. Elevene deles opp i grupper slik at hver utøver har ansvar for sin del. Utøverne har med enkle kulisser, og noen kostymer til elevene . Workshopen ender opp i en forestilling på ca 20 minutter som vises for andre trinn på skolen.

Utøverne synger og spiller til forestillingen mens elevene deltar gjennom korsang-skuespill –bevegelser - laging av rekvisitter-scenearbeidere. 

Målgruppe: 4. - 7. trinn

Elevene deles inn i 4 grupper – 4 rom inkludert salen der en skal vise forestillingen.  En ønsker med produksjonen å gi elevene et lite innblikk i hvordan man kan lage en operaforestilling der en i korte glimt viser hovedtrekkene fra en av de mest kjente; «Tryllefløyten» på en kunstnerisk og morsom måte. 
◦ Aktulle sanger: Nattens dronning-Papageno- Paomina 

◦ORGANISERING:
◦Ca 90 minutter workshop
◦- lunsj
◦- 2 fellesprøver 
◦forestilling ca kl 12.30 for andre elever.
◦ANNET: Har med seg el.piano,rekvisitter,lyskastere,enkle kulisser

Musikk: 

-gjenkjenne musikk fra historiske hovedepoker i kunstmusikken

-gi uttrykk for opplevelser i møte med verker av sentrale komponister fra kunstmusikken                                                         

-delta i framføring med sang spill og dans der egenkomponert musikk og dans inngår                                                                             

- fremføre sanger og viser fra eldre og nyere tid

Norsk :                                                                                                    

Bruke sang,musikk og bilder i fremføringer og presentasjoner                                                                  

Opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon.

Wibeke Wetaas: sopran
Inger Torill Narvesen:sopran, 
Ole Morten Velde: baryton
Friederike Wildschutz: piano