Verket «Vannstand» er en lydinstallasjon av komponist Maja S.K. Ratkje .

Hun studerte lokale vannstandsmålinger i et forløp over flere døgn.

I tidsskriftet Periskop forteller Maja:           

Verket er en hyllest til de langsomt pulserende tidevannsskiftninger som finnes langs norskekysten og er inspirert av tidevannets syklus –en levende kraft som er i konstant bevegelse gjennom værpåvirkning, månefase og klimapåvirkning

Dette mønsteret –tidevannsrytmen i Vågen med flo og fjære er grunnlag for komposisjonen, som i neste omgang tolkes av unge musikerne i Rogaland; Unge talenter Bjergsted..

Omgivelsene er foajeen til Stavanger konserthus.

Olav Stener Olsen vil gi en levende beskrivelse av hvordan dette kretsløpet fungerer, og koble det til hva elevene skal høre etter i installasjonen

Målgruppe: 7 - 10 trinn

.

 

Etter den visuelle presentasjonen i 1 etasje går elevene opp i 2 etasje der en etter komponistens nøye anvisninger sitter i et område omkranset av høytalere hvor de vil lytte til musikken med utsikt mot fjorden.

Hver presentasjon blir på ca 30 min og finner sted i Stavanger konserthus.

Tilbudet gis til elever fra  2 til 9 trinn

Elevene skal kunne gjenkjenne og beskrive: klang, melodi, rytme, dynamikk, tempo og form

Elevene skal diskutere særegne trekk ved musikken de hører

En vil utvikle elevens holdninger til å møte ulike musikalske uttrykk med åpenhet og nysgjerrighet 

 

Olav Stener Olsen (1986) mastergrad i utøvende musikk ved UiS  Praktisk Pedagogisk Utdanning på UiS, og Postgraduate Diploma in Music Performance  på UiS. Foruten å være produsent for UtB har han vært DKS -utøver i flere DKS produksjoner lokalt og nasjonalt.